Systemy kredytowe a system centralny w Bankach

Systemy kredytowe można zaprezentować jako zbiór rozwiązań wspierających ocenę klientów, transakcji oraz ryzyka przy podejmowaniu decyzji o zawarciu kontraktu lub o jego dalszym przebiegu. Przykładem takich rozwiązań są nasze produkty VSoft CreditVSoft Rating. Ponadto systemy odpowiedzialne za procesy kredytowe mogą łączyć się z innymi systemami w celu pogłębienia analizy lub dostarczenia wartości dodanej do oceny np. poprzez VSoft Connectors. Gdzie w tym wszystkim jest system centralny? Dlaczego go tak nazwałem? Czym jest i jakie ma zadania? O tym wszystkim dowiesz się z poniższego artykułu.

Terminologia i zakres działania

System centralny to główna aplikacja (wraz z modułami), która zarządza transakcjami, portfelami, danymi klientów, produktami, zabezpieczeniami, księgowością i rozliczeniami w Banku. Oczywiście w każdym banku może być inne, dedykowane rozwiązanie dopasowane do skali i zakresu działalności. Natomiast przyjmijmy do dalszych prac, że jest obecnie jedna aplikacja tego typu, skupiająca w sobie całą wiedzę o kliencie oraz samym Banku. Należy wspomnieć, że nie zawsze tak było. Gdy zaczynałem pracę, nowością był jeden system centralny, a nie rozproszone aplikacje w każdym oddziale/regionie. Aplikacje zasilane były przez pracowników z dokumentów a nieraz z plików Excel. Praca wyłącznie na klawiaturze, dwukolorowy ekran, stosy papieru i wielu pracowników do jego obsługi. O jakimkolwiek wsparciu konektorów nie było mowy. Dane wpisywane były wyłącznie manualnie. Natomiast wpłaty, przelewy, przeszacowania, kontrole księgowe, uzgodnienia sald, dane klientów oraz zgody były procesowane według przyjętych standardów i podpisanych umów. Dlaczego jest to ważne i o tym wspominam?

Z tego powodu, że to właśnie te dane o klientach, kontraktach, saldach księgowych itd. ulegały transformacji w wyniku fuzji banków, przejęć portfela i przechodziły z jednego do drugiego systemu centralnego. Część z nich się zamykała, część zmieniała pod kątem nowych wytycznych, ale sam zakres i ich logika pozostała taka sama. Obecnie systemy centralne, wielomodułowe, zarządzają całą historią nie tylko swoich klientów, ale również i historią banku. To z tą historią i wielomodułowością mierzymy się, integrując system centralny z naszymi nowoczesnymi rozwiązaniami w celu pobrania danych o kliencie, ich aktualizacji, uruchomienia środków czy też dodania nowego zabezpieczenia do portfela klienta.

Z czym mierzymy się przy wdrożeniu?

Załóżmy, że naszym celem będzie zawarcie prostej umowy o pożyczkę. Klient podpisuje umowę, ma udostępnione środki na koncie. Koniec.

Proste – a co kryje się pod spodem?

Tworząc system do oceny kredytowej dla naszego przykładu, musimy mieć kilkaset danych, główne tych z/do systemu centralnego. Zaprezentuję tylko część z elementów, które analizujemy i wdrażamy.

  • Jaki jest typ klienta w podziale na segment i podsegment (o ile występuje w systemie centralnym)?
  • Czy klient jest jeden, czy wymaga podania współwnioskodawców, poręczycieli, dawców zabezpieczeń lub małżonków? To wpływa na zakres zakładanych/aktywowanych kartotek w systemie centralnym.
  • Czy klient jest klientem banku, czy też nowym? Jeśli nowym to potrzebujemy wywołać wymagane pola do założenia kartotek w systemie centralnym. W sytuacji, gdy jest klientem obecnym, to musimy potwierdzić jego tożsamość i sprawdzić czy ten Jan Kowalski to ten Jan Kowalski i udostępnić kartotekę do weryfikacji w celu badania poprawności/kompletności danych.
  • Czy prowizja za udzielenie pożyczki będzie pobrana manualnie (musimy podzielić ją na bezgotówkową pobieraną z rachunku innego niż wskazany do wypłaty/spłaty lub z rachunku wskazanego do wypłaty, lub w ciężar kredytu, lub gotówkowo) lub automatycznie zgodnie z zaszytą tabelą prowizji dla tego typu segmentu/podsegmentu/warunków promocji/ danych produktu kwocie.
  • Dodatkowo należy uzupełnić wymagane pola z listy pól dostępnych dla naszego kredytu do systemu centralnego. Takich pól jest kilkaset. Wszystko po to, aby wygenerować wniosek, zgody, oświadczenia, umowy kredytowe, umowy zabezpieczeń oraz np. przekazać dane systemu CRM, który też korzysta z danych w systemie centralnym.

 

Powyższa lista zawiera tylko przykładowe elementy do uruchomienia naszej pożyczki, których Doradca, procesując wniosek, a tym bardziej Klient, nie widzi. System centralny może mieć „nakładki” dla pracowników do konkretnych działań np. wpłaty, wypłaty, przelewy, ale również i moduł rachunkowy.

Łączenie z systemem centralnym możemy realizować również modułowo. Wszystko zależy od tego, jaki element jest aktualnie potrzebny w procesie np. aktualizacja kartoteki klienta firmowego w zakresie dodania nowego kodu pkd oraz nowego członka zarządu. Pracownik lub system wywołuje kartotekę, z usług dostawców zewnętrznych i otrzymuje aktualne dane firmy. Dane z wykorzystaniem udostępnionych usług aktualizowane są w systemie centralnym/ poprzez szynę podając ID klienta/ systemu i sprawdzając poprawność danych.

Oczywiście nie zawsze musi/może to działać automatycznie, ale zawsze dążymy do tego, aby dane w systemie centralnym były kompletne, prawdziwe oraz kontrolowalne w zakresie pól i formatów, które przekazujemy, bo wiemy, że na nich pracuje x innych systemów i aplikacji.

Idealne połączenie i rekomendacje

Moim zdaniem systemy centralne, aby nadążyć nad wymaganiami, które obecnie stawiają klienci, muszą się podzielić na mniejsze części, często aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się wymagań zwłaszcza w zakresie chmury, online i świata robotyzacji, którymi będzie zawiadywał jeden mechanizm – orkiestrator.

Dużo dyskutowaliśmy ostatnio nad robotyzacją pewnych czynności, czego efektem jest artykuł pt. „Procesowe podejście do robotyzacji” i na pewno podejście to do optymalizacji czynności, które dotykają procesów kredytowych i są związane z systemem centralnym, pomoże w transformacji na nowe rozwiązania.

Po 16 latach kreowania procesów w instytucjach finansowych, przyszedł czas na zmiany i przeniesienie do branży IT, w której jednak pozostały zamiłowania do żeglarstwa, testowania gier (głównie z serii Battlefield) i wioślarstwa – ergometr przydaje się w garażu jak nigdy wcześniej w tych czasach.

Zobacz również

See also