Jak przeciwdziałać wyłudzeniom finansowym na jak najwcześniejszym etapie wnioskowania o produkt finansowy?

O wdrożeniu raportów z Platformy Antyfraudowej BIK w SKOK im. Franciszka Stefczyka rozmawiamy z Jarosławem Dębowskim, Dyrektorem Departamentu Operacyjnego Kasy Stefczyka i Łukaszem Kawulokiem, Dyrektorem Rozwoju Obszaru Kredytów w VSoft SA.

Źródło: Puls Biznesu [Link]

Panie Jarosławie, skąd pojawiła się potrzeba wdrożenia raportów z Platformy Antyfraudowej BIK w Kasie Stefczyka? Dysponujecie już przecież modułem antyfraudowym w swoim systemie?

Jarosław Dębowski: Zewnętrzne bazy są podstawowym źródłem danych o klientach. Bez tych informacji wiedza o kliencie byłaby zbyt mała, aby automatyzować procesy obsługi klienta. Dostęp do baz zewnętrznych, ale także wewnętrznych w trybie online jest podstawą sprawnego procesu obsługi klienta. W szczególności dotyczy to działań antyfraudowych każdej instytucji finansowej. Wdrożenie konektora do Platformy Antyfraudowej BIK SA daje dostęp do informacji w warstwie narodowej, gdzie dostępne są dane wymieniane pomiędzy bankami na temat potencjalnych wyłudzeń. To źródło informacji, z którego nie warto rezygnować.

Skąd pomysł stworzenia konektora do BIK PAF w firmie VSoft? Czy zaczęło się od potrzeby klienta?

Łukasz Kawulok: Odpowiedź jest dość prosta. Raport BIK PAF jest to kolejny raport jaki udostępnia Biuro Informacji Kredytowej, a my jesteśmy jednym z trzech certyfikowanych integratorów IT dla systemów Grupy BIK. Wcześniej stworzyliśmy konektor BIK KI, obsługujący podstawowe raporty (Bankowy Raport Kredytowy Klient Indywidualny, Bankowy Raport Monitorujący Klient Indywidualny, Bankowy Raport Zarządzanie Klientem Indywidualnym, Bankowy Raport Monitorujący Klient Indywidualny Przedsiębiorca) i już wtedy postanowiliśmy, że mając dostęp do aktualnych specyfikacji i planów rozwojowych BIK-u, będziemy rozbudowywać te funkcjonalności. W chwili pojawienia się raportu BIK PAF KI, naturalną koleją rzeczy było dołączenie tego produktu do naszej oferty.

Jakie mieliście Państwo oczekiwania względem tego wdrożenia? Co było kluczowe dla konektora z Platformą Antyfraudową?

J.D.: Od konektora przede wszystkich oczekiwaliśmy szybkiego i sprawnego działania online. Tak, aby włączenie danych z raportu było praktycznie niezauważalne z poziomu czasu przetwarzania procesu kredytowego.

Co zadecydowało o wyborze dostawcy rozwiązania?

J.D.: Na potrzeby tego projektu powołaliśmy zespół wdrożeniowy, składający się z doświadczonych pracowników z obszarów AF oraz workflow kredytowego. Zaangażowanie i wewnętrzna motywacja pozwoliły, we współpracy z VSoft, wdrożyć konektor do PAF BIK zgodnie z harmonogramem. Poszło naprawdę sprawie i warto dodać, że od pierwszego dnia uruchomienia produkcyjnego, konektor działa w procesie bezbłędnie, przynosząc spodziewane efekty.

Jak przebiegało wdrożenie konektora w Kasie Stefczyka, czy wymagało jakiegoś specjalnego przygotowania?

J.D.: Od konektora przede wszystkich oczekiwaliśmy szybkiego i sprawnego działania online. Tak, aby włączenie danych z raportu było praktycznie niezauważalne z poziomu czasu przetwarzania procesu kredytowego.

A po stronie IT, czy to był wymagający projekt?

Ł.K.: Obsługa konektora BIK PAF KI była pewnym wyzwaniem. Dotychczasowe raporty wykorzystywały do komunikacji kanał WebShere MQ, natomiast raport BIK PAF miał być obsługiwany z wykorzystaniem usług WebService udostępnianych przez BIK S.A. Zakres danych w raportach wykorzystujących oba sposoby komunikacji jest podobny, ale organizacja tych danych już nie. W ramach projektu dwa niezależne zespoły programistyczne realizowany prace związane z wdrożeniem. Jeden zespół był odpowiedzialny za realizację konektora BIK KI PAF, a właściwie rozbudowę posiadanego konektora do BIK KI oferującego pozostałe typy raportów udostępnianych przez BIK o nowe funkcjonalności związane z raportem antyfraudowym. Drugi zespół, związany z systemem SMOK Kasy Stefczyka był odpowiedzialny za wykorzystanie tam tworzonego konektora. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy konektorem, a systemem docelowym bazuje na usługach WebSerwisowych nie było tutaj większych problemów technologicznych. Kwestie biznesowe, mapowania danych, konwersje formatu danych mieliśmy ustalone na etapie analizy, choć oczywiście w czasie testów wyszły specyficzne przypadki, które wymagały realizacyjnego obsłużenia. Podział na dwa zespoły pozwolił nam wytworzyć produkt jakim jest Konektor BIK PAF KI w całości niezależny od systemu w którym był wdrażany. Oczywiście oba zespoły pracowały w metodyce Agile i przekazywały między sobą informacje praktycznie w trybie ciągłym, jednak każdy z zespołów miał inny cel.

Całość zakończyła się sukcesem – udało nam się wdrożyć konektor produkcyjnie dla Kasy Stefczyka, a produkt VSoft BIK PAF KI już znajduje sobie kolejnych klientów, zadowolonych z jego uniwersalności.

Co daje użycie konektora VSoft BIK PAF KI?

Ł.K.: Jego zastosowanie na wczesnym etapie wnioskowania o produkt finansowy pozwala wykryć nadużycia fraudowe. Konektor automatyzuje proces odpytania, a to bezpośrednio wpływa na wydajność procesów biznesowych, po prostu upraszczając pracę doradców systemie kredytowym.

Konektor pozwala wykorzystać mechanizmy BIK zbudowane w oparciu o tzw. warstwę lokalną lub narodową. Dla warstwy lokalnej analiza antyfraudowa bazuje na danych własnych subskrybenta i indywidualnych regułach zbudowanych wyłącznie na jego potrzeby. Dla warstwy narodowej analiza bazuje na danych współdzielonych z innymi subskrybentami oraz identyfikacji przypadków o podwyższonym ryzyku operacyjnym w oparciu o wspólne dla wszystkich subskrybentów reguły antyfraudowe. To jeden z takich przypadków, gdzie w interesie każdej instytucji korzystającej z raportów antyfraudowych BIK jest to, aby jednocześnie korzystało z nich jak najwięcej innych instytucji. Im więcej firm przekazuje swoje dane do modelu, tym skuteczniejsze są reguły antyfraudowe.

Jednak przede wszystkim wykorzystanie VSoft BIK PAF KI to dostęp do wiedzy i co za tym idzie duża szybkość wdrożenia. Klient nie musi zagłębiać się w tajniki zakresu i sposobu wymiany danych z BIK, co przy stosunkowo złożonej strukturze i wielu zależnościach biznesowych w danych jest trudnym zadaniem. VSoft przychodzi z gotowym, działającym rozwiązaniem i dzieli się doświadczeniem w sposobie formułowania prawidłowych komunikatów, co dostrzegają nasi klienci.

Panie Jarosławie, wspomniał Pan, że konektor w SKOKu Stefczyka działa bezbłędnie, ale czy widać już mierzalne efekty? Możemy już mówić o konkretnych wartościach?

J.D.: Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o liczbach. Od wdrożenia minęło zaledwie kilka tygodni. Mogę podać jedynie informację, że konektor do PAF BIK działa i już w pierwszym miesiącu przyniósł spodziewane efekty.

Jesteśmy na rynku od ponad ćwierć wieku. Od początku naszej przygody wiedzieliśmy, że nie chcemy być jedynie biernym dostawcą rozwiązań. Od zawsze stawiamy na wymianę wiedzy i doświadczeń. Chętnie pogłębiamy tematy, które uważamy za istotne, szczególnie w obrębie branż, z którymi współpracujemy na co dzień. Chętnie analizujemy i omawiamy zmiany technologiczne oraz dzielimy się własnymi przemyśleniami. Pokazujemy jak uczymy się na błędach i z jakich działań jesteśmy dumni.

Zobacz również

See also