Gotowy produkt czy rozwiązanie dedykowane? Kilka słów o zaletach wdrożeń produktowych

W dzisiejszych czasach cyfrowa transformacja z wielu powodów jest procesem nieuniknionym. Jednym z jej elementów jest zmiana sposobu działania poprzez wprowadzenie technologii do codziennego użytku. Obecnie większość firm, również z branży ubezpieczeniowej, chcąc usprawnić pracę, zwiększyć jej efektywność i przede wszystkim zautomatyzować pewne procesy, staje przed trudnym wyborem – gotowy, dostępny na rynku produkt czy dedykowane rozwiązanie tworzone od podstaw.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych czynników, przy podejmowaniu takiej decyzji, jest kwestia potrzeb biznesowych – czy gotowe, w pewnym sensie uniwersalne rozwiązanie będzie w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, czy jedyną opcją jest stworzenie od podstaw dedykowanego potrzebom danej organizacji systemu.

Dzisiejszy rynek oferuje coraz więcej gotowych rozwiązań, a niniejszy artykuł poświęcony jest właśnie zaletom ich wdrożenia, bazuje przede wszystkim na naszych doświadczeniach przy wdrażaniu VSoft Insurance PlatformVSoft Insurance Broker u klientów.

Mniej czasochłonny i skomplikowany proces sprzedaży

Gotowy produkt już na samym początku daje możliwość sprawdzenia jego potencjału. Większość firm dysponuje wersją demonstracyjną, która jest przygotowana do zaprezentowania klientowi na spotkaniu, bądź istnieje możliwość jej udostępnienia do samodzielnej eksploracji. Klient nie kupuje przysłowiowego kota w worku. Dzięki temu już na wczesnym etapie rozmów może ocenić, czy produkt spełnia potrzeby biznesowe oraz inne wymagania, co znacznie skraca i upraszcza proces decyzyjny, a co za tym idzie, również zakupowy.

Umowa produktowa

Umowa produktowa, czyli jaka? Przy sprzedaży gotowego produktu najczęściej będzie to umowa licencyjna, która określa warunki korzystania z produktu, tj. systemu, na wskazanych zasadach. Co to oznacza w praktyce? Ponownie oszczędność czasu. Bazując na gotowej podstawie, nie ma potrzeby prowadzenia rozmów na temat warunków każdorazowo, od początku. Nie oznacza to jednocześnie wyłączenia możliwości jakichkolwiek negocjacji i narzucenia przez dostawcę wszystkich warunków współpracy gotowym wzorem umowy. Wprost przeciwnie, ustalenia bazują na sprawdzonych opcjach, modelach, które uwzględniają potrzeby, możliwości i preferencje obydwu stron.

Krótki time-to-market

Oszczędność czasu po raz trzeci! Czym jest time-to-market? W uproszczeniu jest to czas, jaki upływa od powstania pomysłu do stworzenia rozwiązania. Dla nas jest to przedział od podpisania umowy do uruchomienia produkcyjnego systemu, czyli do wdrożenia produktu i rozpoczęcia korzystania z niego przez zamawiającego. Dysponując gotowym narzędziem, jesteśmy w stanie w stosunkowo krótkim czasie zapewnić organizacji klienta możliwość czerpania realnej wartości, czyli korzyści, z jego użytkowania.

Produkt odpowiada potrzebom biznesowym klientów i wymogom rynku, a rozwiązania dostosowane są do szerokiego grona odbiorców

Produkt jest adresowany dla określonej branży, do adekwatnych jej czynności – odpowiada konkretnym potrzebom biznesowym i wymaganiom rynku, posiada wysoki poziom specjalizacji w danej dziedzinie. Stworzony jest stricte pod faktyczne scenariusze biznesowe użytkowników, z ich udziałem i przy zaangażowaniu całej wiedzy posiadanej przez dostawcę. Brzmi dobrze, prawda? Nie jest to senne marzenie, takie produkty i tacy partnerzy naprawdę istnieją. Dlatego niezwykle ważna jest weryfikacja firm IT pod kątem doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań organizacjom z danego obszaru oraz rzetelna analiza samego systemu. Warto pamiętać, że powodzenie procesu transformacji cyfrowej zależy w dużej mierze od doboru partnerów, którzy towarzyszą nam w tej drodze.

A co jeśli produkt nie do końca odpowiada wszystkim potrzebom biznesowym organizacji? Warto porozmawiać z dostawcą o możliwościach konfiguracji i dostosowania systemu do konkretnych wymagań i scenariuszy biznesowych.

Dostawca dba o rozwój produktu

Rozwój systemu odbywa się nie tylko z inicjatywy klienta. Dostawcy również dbają o rozbudowę produktów w oparciu o ich roadmapę, czyli ogólny plan, który opisuje wizję rozwoju aplikacji.

Tworząc i cyklicznie weryfikując roadmapy naszych produktów, uwzględniamy potrzeby klientów, wymogi prawne i trendy na rynku. Staramy się również przewidzieć przyszłe wyzwania branży. Każdy perspektywiczny produkt powinien mieć dedykowaną roadmapę, opartą na wizji i strategii jego rozwoju. Dbanie o biznes klienta z perspektywy dostawcy oznacza również troskę o to, by narzędzie, które dostarcza, rozwijało się razem z tym biznesem i dla obydwu stron generowało realną korzyść.

Synergia kosztowa

W przeciwieństwie do dedykowanego systemu, produkt daje pewną przewagę również pod kątem nakładów ponoszonych na jego rozwój. Polega ona na tym, że koszty rozbudowy i utrzymania, proporcjonalnie rozkładają się na podmioty użytkujące ten system. A więc ciężar wszystkich kosztów rozbudowywania i maintenance’u nie spoczywa na jednej organizacji.

Dostawca dba o rozwój produktu

Nawet po przeanalizowaniu szeregu zalet wdrożenia gotowego produktu nie ma uniwersalnej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Wszystko oczywiście zależy od indywidualnego przypadku, konkretnych potrzeb, możliwości, celu, czasu i zasobów. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto rozważyć każdą z dostępnych opcji, również w kontekście doboru odpowiedniego partnera. Partnera, ponieważ cyfrowa transformacja organizacji to proces, któremu sprzyja partnerska współpraca stron, a nie bezrefleksyjne i mechaniczne dostarczenie zamówionego dzieła.

Nasze systemy ubezpieczeniowe VSoft Insurance PlatformVSoft Insurance Broker do tej pory zostały pomyślnie wdrożone łącznie w kilkudziesięciu organizacjach. Sukces produktów mierzymy przede wszystkim korzyściami, jakie odnoszą nasi klienci. Liczba użytkowników, korzystających z naszych systemów każdego dnia, pokazuje, że stworzenie aplikacji odpowiadających faktycznym potrzebom biznesowym tak wielu organizacji z branży ubezpieczeniowej, jest możliwe. Zadanie to jest realne nie tylko dzięki całej wiedzy ubezpieczeniowej, jaką udało nam się zgromadzić przez 25 lat działalności w branży, a także dzięki zaangażowaniu naszych klientów we współtworzenie tych produktów.

Emilia Blachura

Kierownik Projektów w Pionie Ubezpieczeń VSoft. Zwolenniczka zwinnych metodyk prowadzenia projektów, nie ustaje w poszerzaniu swojej wiedzy w zakresie Scrum i product managementu. Pracę na stanowisku IT Project Managera rozpoczęła ponad pięć lat temu, od prowadzenia projektów e-commerce, obecnie odpowiada za wszystkie projekty ubezpieczeniowe w VSoft. Prywatnie miłośniczka zwierząt, dobrych książek i muzyki oraz podróży.

Zobacz również

See also