Fabryka polis: Jak osiągnąć efektywność działania w obszarze ubezpieczeniowym?

Tysiące klientów, tysiące aut, tysiące polis i wciąż te same powtarzalne procesy: ofertowanie, polisowanie, administracja. A to tylko niewielka część codziennej pracy wykonywanej przez dział ubezpieczeń w firmie leasingowej. Skomplikowane procesy zarządzania portfelem ubezpieczeń w firmach leasingowych wymagają ciągłego i pełnego zaangażowania pracowników, a są chwile, kiedy rąk do pracy po prostu brakuje.

System, który obsłuży pełen cykl życia produktu ubezpieczeniowego

Priorytetem każdej organizacji jest sprawne dostarczanie produktów i usług swoim odbiorcom. Nie inaczej jest w przypadku działu ubezpieczeń w firmie leasingowej. Na pierwszym miejscu jest klient oraz ochrona ubezpieczeniowa przedmiotu leasingu. Nie można również zapominać o jakości procesu zawarcia ubezpieczenia i jego dalszej obsługi – na ten aspekt coraz więcej leasingobiorców zwraca uwagę.

Oferta, którą otrzymuje klient, powinna być dostarczona w odpowiednim czasie, powinna być atrakcyjna pod względem zakresu i ceny, a sposób jej akceptacji i zawarcia polisy nie może być skomplikowany. Szybki i kompleksowy proces ubezpieczenia bądź wznowienia ubezpieczenia to gwarancja sukcesu i realizacji założonych planów oraz zadowolenie klienta.

Jedną z dróg pozwalających osiągnąć oczekiwaną efektywność działania w obszarze ubezpieczeniowym jest wdrożenie odpowiedniego systemu informatycznego. Jednocześnie firmy jasno wskazują, że kluczem do sukcesu jest system, który obsłuży pełen cykl życia produktu ubezpieczeniowego.

Wsparcie zarządzania portfelem ubezpieczeń w firmach leasingowych

Jakiego zestawu cech i funkcjonalności oczekuje dział ubezpieczeń od oprogramowania, na którym pracuje? Podczas licznych spotkań biznesowych firmy wskazywały przede wszystkim: obsługę sprzedaży polis w modelu webservice, elastyczność produktową i wykorzystywanie mechanizmów x-sellingu, możliwość wkomponowania rozwiązania IT w obecną infrastrukturę systemową, łatwość w biznesowym zarzadzaniu systemem oraz możliwości raportowe – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

W cyklu, krótkich artykułów zatytułowanych „Fabryka polis” przedstawimy Państwu możliwości systemów wspierających zarządzanie portfelem ubezpieczeń w takich organizacjach, jak choćby wspomniana firma leasingowa. Podzielimy się również spostrzeżeniami dotyczącymi kierunków rozwoju aplikacji oraz ich wpływu na efektywność biznesową i operacyjną.

Na rynku finansowym obecny od kilkunastu lat. Wiedzę i doświadczenie zdobywał zarówno w departamentach wsparcia biznesu jak i działach sprzedaży instytucji finansowych. W swojej karierze zawodowej związany był z takimi firmami jak Bank Nordea, Bank BNP Paribas czy ProService Finteco. W VSoft zaangażowany w rozwój obszaru ubezpieczeniowego. Miłośnik podróżowania i awiacji.

Zobacz również

See also

Feedback od odbiorców rozwiązania może też być źródłem inspiracji do dalszego innowacyjnego rozwoju produktu, co może się przyczynić do zwiększenia ...