Czy przetworzenie 1,5 miliona spraw w 47 minut z wykorzystaniem platformy low-code jest możliwe?

Budując kompleksowe rozwiązania do zarządzania i podejmowania decyzji często potrzebujemy pobrać dane o klientach. Wśród pobranych danych znajdują się np. informacje o posiadanych przez nich produktach i wykonywanych transakcjach. Samo pobranie danych do rozwiązania to tylko pierwszy etap procesu. W kolejnym kroku należy zweryfikować otrzymane rekordy, wzajemnie powiązać i wyliczyć odpowiednie agregaty (wskaźniki, sumy, etc). Aby usprawnić procesy zasilania i przetwarzania danych wykorzystywane są dedykowane narzędzia. Przykładem wykorzystania takich narzędzi są np. systemy monitorowania należności w banku, które oparte są na codziennym przetwarzaniu dziesiątków milinów danych o klientach, ich płatnościach i historii kontaktów.

Usprawnienie procesów zasilania działa w sposób prawidłowy, jeśli proces przetwarzania danych jest niezawodny i skalowalny wraz ze wzrostem biznesu. W sytuacji nieprzetworzenia danych w założonym czasie, rozpoczyna się ciąg, czasami ciężkich do szybkiego opanowania, zdarzeń. Począwszy od opóźnienia w pracy jednostek operacyjnych, do wygenerowania wychodzących pism na podstawie nieaktualnych danych i przesłanie ich do klientów. W efekcie bank nie dość, że traci pieniądze, to traci zaufanie.

Jak skrócić czas potrzebny na przetwarzanie danych?

Skrócenie czasu przetwarzania danych to stały cel wielu firm, nie tylko banków. Instytucje tego typu nie mogą pozwolić sobie na czekanie na wyniki przetwarzania dłużej, niż wymagają tego inne usługi. W jednym z naszych bankowych systemów monitorowania należności, zbudowanym z wykorzystaniem platformy low-code VSoft archITekt, przetwarzane są miliony danych na minutę. Celem tego przetwarzania jest aktualizacja danych finansowych i wybór odpowiedniej ścieżki postępowania z klientem.

Patrząc całościowo na wspomniany system monitoringu należności, codzienne przetwarzanie potężnych wolumenów spraw wymagających wielu kroków pośrednich (zaczytanie danych i podjęcie decyzji w kilkudziesięciu procesach biznesowych, w tym monitoringu, restrukturyzacji, windykacji sądowej, outsourcingu i sprzedaży wierzytelności) obywa się z prędkością kilkuset tysięcy spraw na minutę. Według statystyk rozwiązanie VSoft archITekt przetwarza nawet 1,5 miliona spraw w ciągu zaledwie 47 minut. W wyniku takiego dziennego przetwarzania aktualizowane są statusy poszczególnych spraw, a następnie generowane dziesiątki ekstraktów, wyznaczających konieczność podjęcia konkretnych akcji windykacyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Szybsze przetwarzanie danych w obszarze windykacyjnym

Wykorzystując platformę low-code zbudowaliśmy system windykacyjny, który w ekspresowym tempie wystawia sprawy wymagające kontaktu telefonicznego, monitoringu deklaracji spłaty zaległości, wysyłki komunikatu (maila, smsa, pisma) czy przekazania do e-Sądu w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego, z którego zaczytywane są następnie informacje zwrotne o wydanych nakazach zapłaty przeciw dłużnikowi. Gotowe moduły platformy VSoft archITekt przyspieszyły proces zasilenia danymi powiązanych programów wpierających procesy terenowe jakim jest VSoft Mobile Workforce, a także przekazanie plików do jednostek zewnętrznych typu drukarnia.

Oparcie systemu windykacyjnego o sprawdzony moduł platformy klasy ETL spełnia wymagania rynkowe dotyczące pojemności spraw oraz zapewnia wysoką wydajność przetwarzania.

Zadbaj o proces przetwarzania danych w swojej firmie!

Jeżeli przetwarzanie dużej ilości wolumenów danych lub generowanie ogromnych ilości dokumentów w twojej firmie nie działa tak, jak powinno to zachęcam do zapoznania się z platformą VSoft archITekt. Dajemy gwarancje, że rozwiązanie obsłuży szeroki zakres danych w optymalnym czasie. VSoft archITekt jest doskonałym wyborem, jeśli szukasz narzędzia do transformacji cyfrowej i procesowej lub narzędzia działającego w oparciu o mechanizm „drag-and-drop”.

Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój firmy we wszystkich obszarach biznesowych jej działalności. Współtworzy i odpowiada za realizacje strategii sprzedażowej w obszarze projektów dedykowanych, platformy low-code archITekt i produktów. Prywatnie zapalony motocyklista i nurek techniczny, łączy te pasje podróżując po całym świecie. Korzystając z wiedzy biznesowej i technicznej z łatwością nawiązuje relacje biznesowe.

Zobacz również

See also