Przeczytaj także

Read more

Cyfrowa rewolucja w sądownictwie

Uruchomiono wyczekiwany moduł e-doręczeń na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych

Choć jeszcze nie wszyscy zdążyli przywyknąć do dostępu do spraw w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych, to ostatnie zmiany legislacyjne z pewnością spowodują szybką zmianę przyzwyczajeń.

20 kwietnia tego roku sejm przyjął nowelizację ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, pozwalającą na doręczenia pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości zmiana ma na celu bardziej efektywne wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań informatycznych i jest częścią procesu przenoszenia polskiego sądownictwa z ery papierowej do cyfrowej.

Co to oznacza w praktyce? Ułatwienie pracy wymiaru sprawiedliwości to jednocześnie konieczność masowego rejestrowania się w systemie przez adwokatów, radców prawnych oraz urzędników Prokuratorii Generalnej. Efektem dla obu stron będzie skrócenie czasu obiegu korespondencji między sądem a pełnomocnikami. Pisma będą dostępne do wglądu natychmiast po umieszczeniu ich w systemie. Co ważne z punktu widzenia pełnomocnika, skutek doręczenia nastąpi dopiero z dniem zapoznania się z pismem w postaci elektronicznej – nie później jednak niż 14 dni od umieszczenia w portalu.

Komunikacja z portalem nadal pozostaje jednostronna – obecnie możliwe jest pobieranie e-doręczeń z PISP, natomiast pisma sądowe składane są jak dotychczas, w sposób tradycyjny.

Dla firm i kancelarii, które obsługują dużą liczbę spraw znaczącym ułatwieniem codziennej pracy może być automatyczne pobieranie danych z PISP do lokalnych systemów czy repozytoriów.

Integracja z portalem za pomocą VSoft Court Portal Connector (VCPC) zapewnia kompleksową komunikację pomiędzy systemem prowadzącym sprawy sądowe a Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych w zakresie informacji, jakie udostępniane są na portalu dla danej sprawy (czynności prowadzone, dokumenty, protokoły, posiedzenia). Rozwiązanie wspomaga pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, firm leasingowych, kancelarii prawnych, firm windykacyjnych, automatyzując codzienne, powtarzalne czynności polegające na pozyskiwaniu informacji z PISP.

VSoft Court Portal Connector (VCPC) jest rozwiązaniem dedykowanym do automatycznej obsługi komunikacji systemów prowadzących sprawy sądowe z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych (PISP).