wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Wspólnie z naszym klientem zakończyliśmy prace związane z określeniem ramowych założeń do 1 etapu prac projektowych i ruszamy z pracami!

Nowy system oparty będzie na autorskiej platformie VSoft Credit, dodatkowo wspieranej przez VSoft archITekt, która pozwoli na zaprojektowanie nowoczesnego i ergonomicznego rozwiązania procesowego dla Banku, przy zachowaniu najnowszych standardów projektowania aplikacji i co najważniejsze znacząco zoptymalizuje czynności po stronie sprzedażowej i obsługowej.

Z naszym wspólnym zwinnym podejściem do zarządzania projektem musi się udać.



Nowoczesne i ergonomiczne rozwiązanie procesowe dla Banku, oparte o VSoft Credit i VSoft archITekt
VSoft Credit to system wsparcia sprzedaży produktów bankowych z oceną ryzyka kredytowego. Umożliwia automatyzację procesu kredytowego na wszystkich etapach sprzedaży i obsługi dowolnych produktów kredytowych dla wszystkich segmentów klientów banku.