I Financial Business Meeting


Jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniami finansowymi w 2020 roku i dalej …?


Wymiana myśli, doświadczeń, praktyk w obszarze fraudów, wyłudzeń i bezpieczeństwa wraz z przykładem zastosowania bazy antyfraudowej w Kasie Stefczyka

AGENDA:


10:00 - 13:00 Restauracja Baczewskich
28 stycznia 2020 r. Warszawa
  1. Fraudy dziś i jutro
   • Odrobina statystyki
   • Case (bardzo) z życia wzięty
   • Dyskusja na temat obecnych mechanizmów antyfraudowych i ich przyszłości
  2. Case Study Kasa Stefczyka oraz VSoft


  Około godziny 13:00 zapraszamy na lunch.

ROZMAWIAĆ BĘDĄ:Łukasz Kawulok

Dyrektor rozwoju obszaru bankowości VSoft


Jarosław Debowski

Dyrektor Departamentu Operacyjnego
Kasa Stefczyka


Antoni Frycz

Analityk VSoftJustyna Jastrząb

Dyrektor sprzedaży VSoft


Jakub Rabong

Analityk VSoft


PODSUMOWANIEZa nami pierwsze spotkanie międzybranżowe z cyklu Financial Business Meeting, na którym głównym tematem przewodnim rozmów był aspekt „Jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniami finansowymi w 2020 r. i dalej …?”.

Eksperci i praktycy z branży wymieniali się licznymi przypadkami fraudów „bardzo z życia wziętymi”, które obecnie są procesowane w ich organizacji oraz jak sobie z nimi radzą i jak najnowocześniejsze rozwiązania IT są w stanie sprostać ich wymaganiom. Dobrym przykładem było wdrożenie rozwiązania BIK PAF w Kasie Stefczyka, które wspólnymi siłami Kasa + BIK + VSoft zostało z sukcesem wdrożone i działa ?.

Nasze rozmowy skupiały się nie tylko na tym co teraz, ale również przenosiły się na płaszczyznę co za 5 lat i jak rynek będzie przygotowany na walkę z szybko zmieniającym się know-how przestępców oraz jak już teraz zaplanować działania i to na wspólnej płaszczyźnie międzysektorowej aby się przed nimi bronić. Ważnym aspektem był również obszar prewencji i zapobiegania wyłudzeniom i to zarówno w obszarach bankowych, instytucji pożyczkowych, ubezpieczeń czy też instytucji wspierających proces przeciwdziałania wyłudzeniom takich jak BIK oraz ERIF. Co podkreślali wszyscy uczestnicy, obszar edukacji czy też wsparcia klientów w przekazywaniu wiedzy o problemie, jak należy się przed nim zabezpieczyć, jakie są możliwe jego skutki oraz jak wygląda proces „a co w przypadku gdy…” będzie jednym z głównych obszarów, z którym instytucje muszą się zmierzyć. Z naszego punktu widzenia jako firmy technologicznej cel stawiany przed spotkaniem „Wymiana myśli, doświadczeń, praktyk w obszarze fraudów, wyłudzeń i bezpieczeństwa” został osiągnięty a wiedza, kierunki rozwoju i kontakty zdobyte podczas spotkania – bezcenne ?.

Dziękujemy i do zobaczenia wkrótce.