Przeczytaj także

Read more

Więcej danych z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Więcej danych z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

VSoft Court Portal Connector ma za sobą już kilka kluczowych aktualizacji! Ciągle wzbogacamy produkt o kolejne funkcjonalności. Najnowsza wersja konektora zasila systemy naszych Klientów większą ilością danych z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych na temat prowadzonych postępowań.

Jakich dodatkowych informacji dostarcza nasz konektor? Możemy je podzielić na dwie kategorie.

  1. Uczestnicy postępowania

Pobierana jest lista osób uczestniczących w prowadzonej sprawie sądowej, np. powód, adwokat, pozwany, a także udostępnione w PISP dane pomiotu, takie jak adres czy informacja o dacie nadania dostępu do Portalu.

  1. Powiązania prezentowane na sprawie

Dotyczy to sytuacji, gdy strona dokonała zaskarżenia orzeczenia, co oznacza skierowanie sprawy do sądu II instancji.

A przed nami plan na dalszą rozbudowę VCPC. Będzie to funkcjonalność algorytmu definiowania typów pism po słowach kluczach.

VSoft Court Portal Connector (VCPC) jest rozwiązaniem dedykowanym do automatycznej obsługi komunikacji systemów prowadzących sprawy sądowe z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych (PISP).