Przeczytaj także

Read more

Nowa wersja VSoft Collection – automatyczna komunikacja z e-Sądem oraz integracja z aplikacją dla pracowników terenowych

Nowa wersja VSoft Collection – automatyczna komunikacja z e-Sądem oraz integracja z aplikacją dla pracowników terenowych

Za nami kolejny etap prac nad rozwojem VSoft Collection, w ramach którego zautomatyzowaliśmy proces postępowania sądowego w EPU (Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym) oraz integrację z aplikacją VSoft Mobile Workforce do realizacji zadań w terenie.

W nowej wersji systemu VSoft Collection zadbaliśmy o to, aby pracownik obsługujący postępowanie sądowe w EPU miał na bieżąco informacje wydane przez e-Sąd. W związku z tym produkt wnosi kolejne korzyści biznesowe. Pracownik, który prowadzi postępowanie sądowe w EPU:

  • wie, jaki jest aktualny status wysłanego pozwu do EPU,
  • ma możliwość uzupełnienia dokumentów do e-Sądu i uzupełnienia braków formalnych,
  • ma informacje o decyzji wydanej przez e-Sąd w ramach prowadzonego postępowania sądowego,
  • otrzymuje powiadomienia o pobranych z e-Sądu dokumentach i listę tych dokumentów.

Dzięki rozbudowaniu komunikacji z pracownikami windykacji terenowej korzystającymi z aplikacji VSoft Mobile Workforce pracownik obsługujący sprawy w systemie może administrować zadaniami terenowymi z poziomu VSoft Collection i tam je edytować, a następnie zlecać bezpośrednio do aplikacji mobilnej.

System dba o to, aby zlecając zadania dla pracowników terenowych przesyłać również niezbędne dane klienta i sprawy oraz codziennie je aktualizować. Dodatkowo w wyniku bieżącej komunikacji z aplikacją terenową system automatycznie rejestruje pozyskane przez pracownika terenowego dane:

  • zakłada deklarację dla sprawy i monitoruje ją w systemie,
  • dodaje nowo pozyskane dane kontaktowe w terenie,
  • informuje pracownika systemu windykacyjnego o raporcie z wykonanego zadania,
  • odkłada wpisy zlecenia i wykonania zadania na historii sprawy.

To klient decyduje czy potrzebuje integracji z VSoft Mobile Workforce. Jest to usługa opcjonalna. Zachęcamy do zapoznania się z opisem aplikacji, która z powodzeniem wspiera wszystkie działania terenowe, nie tylko windykacyjne.

W najnowszym wydaniu VSoft Collection wprowadziliśmy także zmiany wpływające na doświadczenia użytkowników oraz usprawniające tworzenie szablonów wiadomości SMS oraz email.

System do efektywnej obsługi procesu windykacyjnego, od monitoringu, poprzez działania ugodowe, outsourcing, aż do windykacji sądowej, egzekucyjnej i sprzedaży należności.