wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news

Sprawozdawczość podatkowa to temat budzący wiele emocji i stwarzający mnóstwo problemów większości przedsiębiorców. Z drugiej strony jest to obszar dosyć często pomijany w rozwoju technologicznym i bywa słabym ogniwem nawet w bardzo rozwiniętych cyfrowo firmach.

Obecnie w Polsce obowiązuje aż 17 rodzajów podatków a każdy z nich to zbiór kilku lub kilkunastu dokumentów, które należy dostarczyć w określonych okresach do Ministerstwa Finansów. Zależnie od rodzaju i skali prowadzonej działalności obowiązek sprawozdawczy może wiązać się z mniejszym lub większym nakładem pracy.

Jak bardzo proces rozliczeń podatkowych komplikuje się gdy jesteśmy instytucją finansową i rozliczamy swoich klientów? Co w sytuacji, gdy posiadamy wiele nieruchomości w różnych gminach, a nasz majątek zmienia się dynamicznie?

Powtarzanie co miesiąc czy kwartał tych samych czynności, przygotowanie tych samych danych i przetwarzanie ich w ten sam sposób przeczy idei nowoczesnego przedsiębiorstwa. Masowe rozliczanie zeznań podatkowych może odbywać się w sposób automatyczny.

Czego klienci oczekują od systemu automatyzującego rozliczenia podatkowe? Jak powstała platforma VSoft Tax Reporting i czy jest w pełni niezawodna? Czy nasze rozwiązanie nadąża za ciągłymi zmianami w prawie podatkowym?

Zachęcamy do wysłuchania ciekawej rozmowy Grzegorza Sroki, analityka biznesowego w VSoft z Panem Łukaszem Piechowiakiem dostępnej w serwisie Spotify.




VSoft Tax Reporting automatyzuje cały proces sprawozdawczości podatkowej oraz skraca czas potrzebny na wytworzenie ostatecznych dokumentów podatkowych.