Przeczytaj także

Read more

Czy już wiesz jak wykorzystać nowe typy raportów BIK?

Czy już wiesz jak wykorzystać nowe typy raportów BIK?

Paleta oferowanych produktów przez BIK SA ciągle się zwiększa. Również w tym roku wraz z opublikowaniem nowych wersji podręczników CPU doszły nowe typy raportów BIK i dodatkowe opcje.

Przykładowo w BIK Przedsiębiorca możemy pobierać: Raport uzupełniający BIKSco SME CreditRisk, który prognozuje na podstawie behawioralnego modelu oceny punktowej BIK S.A. prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której podmiot gospodarczy będzie miał, co najmniej jedno „złe” zobowiązanie.

Czy już wiesz w jaki sposób możesz je wykorzystać w swoich procesach? Jeśli tak z pewnością pomocne okażą się VSoft Connectors ułatwiające integrację Twoich systemów z BIK S.A.

Nasz analityk, Dominik Majka o konektorach wie „prawie”;) wszystko i chętnie odpowie na pytania.

Szeroki wachlarz oferowanych konektorów umożliwia komunikację z zewnętrznymi bazami informacyjnymi i pozyskanie danych, które mogą być wykorzystywane w procesach wewnętrznych organizacji.