wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news

Oferta VSoft to zarówno rozbudowane systemy, jak i mniejsze rozwiązania jakimi są m.in. konektory do zewnętrznych baz informacyjnych. Wachlarz produktów poszerzyliśmy o nowy produkt - VSoft Komornik Online Connector, który umożliwia komunikację Kancelarii Komorniczych z uczestnikami postępowania egzekucyjnego prowadzonego w systemie Komornik Online.

Konektor przeznaczony jest dla każdego podmiotu korzystającego z systemu Komornik Online w celu pozyskania informacji o sprawach prowadzonych przez komorników w dwóch kancelariach (Komornik SQL-VAT, Kancelaria Komornika). Mogą to być zarówno pracownicy kancelarii (komornicy, asesorzy, pracownicy terenowi), dłużnicy, wierzyciele, pełnomocnicy oraz kancelarie prawne, którym kancelaria komornicza udostępni taką możliwość.

Konektor poprzez REST API systemu Komornik Online pobiera dane spraw egzekucyjnych, historię czynności, wartości kosztów, sposoby egzekucji dot. spraw, do których uczestnicy są upoważnieni. Konektor realizuje dwustronną komunikację w zakresie przesyłania i odbierania dokumentów do/z Systemu KO. Zakres udostępnionych danych ustala komornik po stronie kancelarii a to, jaka firma ma dostęp do API Systemu KO danych ustalane jest poza VSoft Komornik Online Connector.

Zaletą rozwiązania jest automatyzacja powtarzalnych czynności i bieżący dostęp do danych publikowanych przez komorników współpracujących z KO. Informacje pobrane z systemu Komornik Online mogą zostać przekazane do systemów wewnętrznych Klienta. Na bazie tych informacji można automatyzować działania systemu w zależności od prowadzonego procesu egzekucyjnego oraz w pełni kontrolować i reagować na informacje pobrane z kancelarii komorniczych.
W naszej ofercie posiadamy rozwiązania pozwalające na pozyskiwanie danych zewnętrznych, które mogą być wykorzystywane w procesach wewnętrznych organizacji. Szeroki wachlarz oferowanych konektorów daje możliwość wykorzystywania danych w różnych obszarach biznesowych np. oceny zdolności kredytowej, analizy antyfraudowej, procesu windykacyjnego.