wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news

Początek roku to dla przedsiębiorców gorący okres rozliczeń podatkowych. Dotrzymanie terminów, skompletowanie danych i obliczenie należnego podatku, mogą być  problematyczne, dlatego warto dobrze się do tego procesu przygotować.

Już w pierwszym kwartale przedsiębiorcy muszą pamiętać o kilku istotnych terminach składania  dokumentów do Ministerstwa Finansów:

  • 15 stycznia – podatek rolny i leśny
  • 31 stycznia – podatek od nieruchomości
  • 31 stycznia – PIT-8C, PIT-11, PIT-8AR, CIT-10Z
  • 28 lutego – IFT-1/IFT-1R
  • 31 marca – IFT-2/IFT-2R

W przypadku powtarzalnych procesów, do których z pewnością trzeba zaliczyć sprawozdawczość podatkową, wykorzystanie narzędzi automatyzujących pracę może przynieść znaczną oszczędność czasu, oraz co równie ważne, uwolnić przedsiębiorcę od stresu związanego z ryzykiem pomyłki.

Platforma VSoft Tax Reporting to kompleksowe narzędzie wykorzystywane w wielu instytucjach finansowych, umożliwiające obsługę zeznań podatkowych w sposób masowy. Zawiera ponad 100 wzorów sprawozdań, deklaracji oraz informacji sprawozdawczych: PIT, CIT, VAT, PIT zryczałtowany, a także obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i informacji o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych (raportowanie FATCA, CRS).

W kontekście zbliżających się terminów składania deklaracji, szczególnie przydatne będą dwa konkretne moduły tego rozwiązania:

  • Moduł Podatki Lokalne (podatek od nieruchomości RET, rolny i leśny) platformy VSoft Tax Reporting umożliwia prowadzenie bazy nieruchomości, przechowywanie informacji o obiektach opodatkowania oraz generowanie plików zgodnych z formatem platformy ePUAP. Przeznaczony jest dla firm posiadających rozproszoną infrastrukturę na terenie wielu gmin. Na jego wdrożenie wystarczy zaledwie kilka dni.
  • Moduł IFT umożliwia prowadzenie bazy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych oraz wykorzystanie jej do rozliczenia wartości podatków od nierezydentów. System wykonuje kalkulacje podatku dla wszystkich grup danych finansowych, takich jak odsetki, licencje czy też dywidendy. Niewątpliwą zaletą jest możliwość prowadzenia dedykowanej bazy certyfikatów rezydencji dla każdego z podmiotów oraz walidacja danych przychodzących przy jej użyciu. Moduł IFT zapewnia również prowadzenie aktualnej bazy stawek podatkowych oraz wspiera procesy WHT.

Narzędzie VSoft Tax Reporting przeznaczone jest dla wszystkich tych przedsiębiorstw, które w swojej działalności gospodarczej potrzebują uporządkować i zautomatyzować swoje procesy podatkowe.
VSoft Tax Reporting automatyzuje cały proces sprawozdawczości podatkowej oraz skraca czas potrzebny na wytworzenie ostatecznych dokumentów podatkowych.