Silnik decyzyjno-obliczeniowy

Silnik decyzjno-obliczeniowy jest specjalistycznym modułem wchodzącym w skład archITekta, przeznaczonym do masowego obliczania wartości agregatów oraz graficznego modelowania algorytmów i tabel parametrycznych sterujących pracą systemu informatycznego w sposób czytelny dla użytkownika biznesowego.

Kluczowe cechy


Dane wejściowe dla modeli i agregatów tworzone w oparciu o wielorakie źródła, począwszy od tabel bazodanowych, poprzez pliki (np. w formacie csv), aż po usługi sieciowe.


Całość danych wejściowych przechowywana w uporządkowanej, drzewiastej strukturze, niezależnie od tego, w jakiej postaci zostaną przekazane do systemu.


Dostępne drzewa decyzyjne w formie zbioru formuł, tabel, graficznie modelowane algorytmy, otwartość na zastosowanie modeli opartych na języku PMML lub R, a nawet fragmencie kodu w języku C#.


Pełna kontrola nad kolejnością wywołania i przeliczenia grup agregatów. Monitoring procesu obliczeniowego.


Procesy zaczytywania danych, algorytmy lub ciągi danych dostępne w postaci schematów blokowych łatwo modyfikowalnych w środowisku graficznym.


Zobacz, co zyskasz korzystając z naszego rozwiązania

Czytelna prezentacja obliczeń
Definicje agregatów w zrozumiałej postaci (tabele, drzewa), możliwość podejrzenia sieci zależności pomiędzy danymi i agregatami.
Przejrzystość danych
Struktura danych wejściowych zaprojektowana przez projektanta biznesowego w sposób, który umożliwi ich wygodnie przetwarzanie.
Elastyczność w tworzeniu agregatów
Definicje reguł i obliczeń tworzone bezpośrednio w narzędziu lub uruchamiane na podstawie zewnętrznych definicji (PMML, R).
Wybór sposobu przeliczania agregatów
W zależności od potrzeb: masowo (dane pobierane z bazy danych) lub jednostkowo (poprzez usługi WebService).
Agregaty okresowe
Szybkie tworzenie agregatów okresowych dzięki szablonom agregatów i operowaniu zmiennymi.
Centralne repozytorium algorytmów
Współdzielenie algorytmów przez wiele systemów i centralizację określonych algorytmów w organizacji.

Zastosowania


Algorytmy taryf dla zakładów ubezpieczeń

Agregaty i modele wykorzystywane w ocenie ryzyka kredytowego

Strategie sterujące procesami windykacyjnymi


Silnik decyzyjno-obliczeniowy jest częścią naszej autorskiej platformy – VSoft archITekt, przeznaczonej do tworzenia oprogramowania.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy