WINDYKACJA

Co robimy w zakresie windykacji


Dostarczamy rozwiązania informatyczne przeznaczone do kompleksowej obsługi przeterminowanych należności, zbudowane w oparciu o nasze kompetencje i doświadczenia z wielu wdrożeń w instytucjach finansowych i firmach windykacyjnych. Zapewniamy usprawnienie i automatyzację Waszych procesów w celu obniżenia kosztów operacyjnych przy jednoczesnym wzroście efektywności. Posiadamy kompetencje w tworzeniu rozwiązań wspierających wszystkie etapy procesu windykacyjnego: od monitoringu należności po windykację terenową i sądową. Nasze narzędzia są stale rozwijane i wykorzystują aktualne możliwości cyfryzacji sądownictwa.

Oferujemy wsparcie informatyczne na każdym etapie procesu windykacyjnego


Wsparcie wielu kanałów komunikacji, np. sms, e-mail, pisma, call center.


Automatyczne i masowe przetwarzanie spraw, rejestracja akcji manualnych.


Mobilne zadania i raportowanie w czasie rzeczywistym.


Zarządzanie portfelami spraw poprzez reguły biznesowe w silniku decyzyjnym.

Planowanie działań w oparciu o strategie windykacyjne i konfigurowalne procesy.

Dostęp do pełnych i aktualnych danych klienta na wszystkich etapach windykacji.

spraw obsługujemy dziennie w 3 krajach

pism generujemy dziennie

smsów wysyłamy dziennie w świat

kontaktów telefonicznych dziennie

Zobacz, co dla Ciebie mamy z obszaru windykacjiVSoft Collection

System do obsługi procesu windykacyjnego

System do efektywnej obsługi procesu windykacyjnego, od działań polubownych i monitoringu, poprzez działania ugodowe, outsourcing, aż do windykacji sądowej, egzekucyjnej i sprzedaży należności. Rozwiązanie zapewnia automatyzację i masowość działań windykacyjnych oraz jednolite spojrzenie na sprawę windykacyjną i dłużnika.
VSoft Mobile Workforce

Aplikacja mobilna dla pracowników terenowych

Narzędzie klasy Field Service Management (FSM) przeznaczone do obsługi zleceń przez pracowników mobilnych. Aplikacja umożliwia przede wszystkim monitoring pracowników, daje dostęp do pełnej bazy klientów wraz z informacją o statusie spraw, posiada funkcję optymalizacji zadań i tras, ale to nie wszystko.VSoft e-Court Collection

Integracja on-line z e-sądem

Rozwiązanie zapewnia komunikację online z platformą e-Sądu. System automatyzuje procesy przygotowania oraz przesyłania elektronicznych dokumentów takich jak pozwy, pisma procesowe lub wnioski komornicze. Rozwiązanie umożliwia stałe monitorowanie przebiegu postępowania sądowego w trybie EPU bez konieczności logowania się do platformy e-Sąd.VSoft Court Portal Connector

Integracja z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych (PISP)

VSoft Court Portal Connector (VCPC) jest rozwiązaniem dedykowanym do automatycznej obsługi komunikacji systemów prowadzących sprawy sądowe z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych (PISP). Aplikacja przeznaczona jest dla każdego podmiotu, który może korzystać z informacji Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, w szczególności są to: kancelarie prawne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe oraz firmy windykacyjne.Silnik decyzyjno-obliczeniowy

Reguły i modele obliczeniowe

Silnik służy do tworzenia reguł decyzyjnych i modeli obliczeniowych. Pozwala na modelowanie złożonych algorytmów obliczeniowych, np. wyliczania prowizji i opłat bez posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej. Rozwiązanie wspiera zwiększenie efektywności odzyskiwania należności poprzez zastosowanie do automatycznego podejmowania decyzji (modele prawdopodobieństwa spłaty , odzysku etc.).

Wdrożenia windykacyjne

Nasze rozwiązania windykacyjne sprawdziły się w największych instytucjachW przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy