Windykacja terenowa

Co zrobić, aby mieć kontrolę nad pracownikami działającymi w terenie? Jak zautomatyzować ich pracę?

Jak zwiększyć efektywność windykatorów terenowych?

Jest wiele możliwości. Jedną z nich jest inwestycja w aplikację mobilną wspierającą pracę windykatorów terenowych. VSoft Mobile Workforce jest gotowym rozwiązaniem przeznaczonym do wsparcia pracowników terenowych w zakresie obsługi zadań związanych m.in. z odzyskiwaniem wierzytelności przeterminowanych.
Windykacja terenowa - aplikacja mobilną wspierającą pracę windykatorów terenowych w zakresie obsługi zadań związanych m.in. z odzyskiwaniem wierzytelności przeterminowanych

Co zyskasz dzięki aplikacji mobilnej dla windykatorów terenowych


Aktualne dane online

Dostęp do zawsze aktualnych danych (online) o dłużniku i jego sprawie.

1

Optymalne trasy wizyt terenowych

Możliwość planowania optymalnych tras wizyt terenowych.

2

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych osobowych i finansowych o dłużnikach, dzięki zabezpieczaniu PIN-em dostępu do aplikacji

3

Szybkie i poprawne raporty z wizyt terenowych

Zwiększenie szybkości oraz poprawności składanych danych w raporcie z wizyty terenowej poprzez weryfikacje zakresu wprowadzanych danych, ich walidację i podpowiadanie odpowiedzi (np. pola wielokrotnego wyboru).

4

Sprawna obsługa wizyty terenowej przy wykorzystaniu telefonu

Możliwość przyjęcia deklaracji spłaty od dłużnika, robienia z poziomu aplikacji zdjęć i dołączenia ich lub innych załączników do sprawy windykacyjnej. Także istnieje możliwość zaznaczenia pozycji GPS z odbytej wizyty terenowej.

5

Natychmiastowe informacje

Natychmiastowe przekazywanie informacji o rezultacie wizyty terenowej.

6

Monitoring windykatorów terenowych

Monitorowanie działań windykatorów terenowych, co pozwala na weryfikację ich rzetelności oraz zwiększenie dynamiki przeprowadzanych działań, mającej ogromny wpływ na wiarygodność prac prowadzonych w dalszych krokach postępowania windykacyjnego.

7

Nasze rozwiązanie przynosi:

zwiększenie efektywności windykatorów pracujących w terenie o 20%-30%,
oszczędność pracy kierowników zespołów pracowników terenowych na poziomie 10%.
Rozwiązanie może być wykorzystywane zarówno poprzez windykatorów terenowych zatrudnionych przez zleceniodawcę zadań, jak również zleceniodawca może udostępnić zlecenia do obsługi outsourcingowym pracownikom terenowym.

VSoft Mobile Workforce

Aplikacja mobilna dla pracowników terenowych


Narzędzie klasy Field Service Management (FSM), przeznaczone dla pracowników mobilnych, które szczególny nacisk kładzie na monitorowanie działań pracowników w terenie oraz szybkość przekazywania raportów z ich wykonania.

Windykacja terenowa - optymalizacja tras i obsługa zadań związanych z windykacją terenową