Windykacja terenowa

Jak zwiększyć efektywność windykatorów terenowych? Jak zautomatyzować ich pracę?

Jest wiele możliwości. Jedną z nich jest inwestycja w aplikację mobilną wspierającą pracę windykatorów terenowych. VSoft Mobile Workforce jest gotowym rozwiązaniem przeznaczonym do wsparcia pracowników terenowych w zakresie obsługi zadań związanych m.in. z odzyskiwaniem wierzytelności przeterminowanych.
Windykacja terenowa - aplikacja mobilną wspierającą pracę windykatorów terenowych w zakresie obsługi zadań związanych m.in. z odzyskiwaniem wierzytelności przeterminowanych

Co zyskasz dzięki aplikacji mobilnej dla windykatorów terenowych


Aktualne dane online

Dostęp do zawsze aktualnych danych (online) o dłużniku i jego sprawie.

1

Optymalne trasy wizyt terenowych

Możliwość planowania optymalnych tras wizyt terenowych.

2

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych osobowych i finansowych o dłużnikach dzięki zabezpieczaniu PIN-em dostępu do aplikacji.

3

Szybkie i poprawne raporty z wizyt terenowych

Zwiększenie szybkości oraz poprawności składanych danych w raporcie z wizyty terenowej poprzez weryfikację zakresu wprowadzanych danych, ich walidację i podpowiadanie odpowiedzi (np. pola wielokrotnego wyboru).

4

Sprawna obsługa wizyty terenowej przy wykorzystaniu telefonu

Możliwość przyjęcia deklaracji spłaty od dłużnika, robienia zdjęć z poziomu aplikacji i dołączenia ich lub innych załączników do sprawy windykacyjnej. Istnieje także możliwość zaznaczenia pozycji GPS przeprowadzonej wizyty terenowej.

5

Natychmiastowe informacje

Natychmiastowe przekazywanie informacji o rezultacie wizyty terenowej.

6

Monitoring windykatorów terenowych

Monitorowanie działań windykatorów terenowych, co pozwala na weryfikację ich rzetelności oraz zwiększenie dynamiki przeprowadzanych działań. Ma to ogromny wpływ na wiarygodność prac prowadzonych w dalszych krokach postępowania windykacyjnego.

7

Nasze rozwiązanie przynosi:

zwiększenie efektywności windykatorów pracujących w terenie o 20%-30%,
oszczędność pracy kierowników zespołów terenowych na poziomie 10%.
Rozwiązanie może być wykorzystywane zarówno przez windykatorów terenowych zatrudnionych przez zleceniodawcę zadań, jak również przez zleceniodawcę który może udostępnić zlecenia do obsługi outsourcingowym pracownikom terenowym.

VSoft Mobile Workforce

Aplikacja mobilna dla pracowników terenowych


Narzędzie klasy Field Service Management (FSM) przeznaczone dla pracowników mobilnych, które szczególny nacisk kładzie na monitorowanie działań pracowników w terenie oraz szybkość przekazywania raportów z ich wykonania.

Windykacja terenowa - optymalizacja tras i obsługa zadań związanych z windykacją terenową