Weryfikacja antyfraudowa

Weryfikacja antyfraudowa z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł informacji


Nieuczciwi klienci i próby wyłudzenia są coraz częstszym problemem, dlatego też eliminacja wniosków fraudowych stała się podstawowym procesem w instytucjach finansowych. Wykorzystując funkcjonalność konektorów, można w łatwy sposób zautomatyzować weryfikację antyfraudową.

Konektory to nie tylko prosta integracja z instytucjami zewnętrznymi, to także dodatkowa funkcjonalność pozwalająca na zmniejszenie kosztów obsługi całego procesu.

Najważniejsze funkcjonalności konektorów, czyli dlaczego warto je mieć


Przed wysłaniem kolejnego zapytania konektor sprawdza, czy dla danego podmiotu nie posiada już w swojej pamięci aktualnego raportu; jeśli taki znajdzie, to zwraca raport z pamięci cache, bez powtórnego odpytania, co zapewnia dużą oszczędność dla użytkownika.


Możliwość budowania własnych raportów przy użyciu zapytań SQL – konektory VSoft przechowują dane w dedykowanej bazie danych.


Przechowują informacje o wszystkich zapytaniach (również tych zakończonych niepowodzeniem) oraz o wszystkich odpowiedziach (także tych zawierających informacje o błędach).


Funkcjonalność wysyłania zapytań masowych zapewnia możliwość obsługi wielu podmiotów równocześnie.


Interfejs graficzny pozwala na intuicyjną obsługę raportów, bez angażowania działu IT.


Możliwość wysyłania zapytań z poziomu WWW, co niezwykle ułatwia odpytywanie – w szczególności o pojedynczy podmiot.

Lista dostępnych konektorów, które można wykorzystać w weryfikacji antyfraudowej


BIK PAF KI
Konektor do komunikowania i odpytywania Platformy Antyfraudowej udostępnionej przez BIK - VSoft BIK PAF dla KI to efekt wieloletniej współpracy VSoft z Biurem Informacji Kredytowej.
ERIF
Biuro Informacji Gospodarczej ERIF przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane o dłużnikach oraz o płatnikach terminowych.
KRS/Monitor sądowy
Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG) jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym – codziennie publikowane są w nim obwieszczenia i ogłoszenia nazywane monitorami.
TERYT
Moduł TERYT usprawnia zarządzanie danymi adresowymi. Rejestrując adres, wystarczy uzupełnić kod pocztowy, a pozostałe dane – województwo, powiat i gminę – zostaną uzupełnione lub zawężone do listy miejscowości oraz ulic.
KRD
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to kolejne kluczowe źródło danych o dłużnikach oraz płatnikach terminowo spłacających swoje zobowiązania.
Dokumenty zastrzeżone
Konektor VSoft Dokumenty zastrzeżone umożliwia integrację z MIG-DZ i chroni przed jednym z najczęstszych typów oszustw. Informacja o odnalezieniu dokumentu tożsamości w bazie dokumentów zastrzeżonych alarmuje o możliwej próbie wyłudzenia środków.
COIG
Konektor VSoft COIG umożliwia dostęp do informacji na temat upadłości i bankructw firm oraz osób fizycznych.

VSoft Connectors

Komunikacja z zewnętrznymi bazami informacyjnymi


W naszej ofercie posiadamy rozwiązania pozwalające na pozyskiwanie danych zewnętrznych, które mogą być wykorzystywane w procesach wewnętrznych organizacji.