VSoft Mandatory Reporting


Rozwiązanie wspiera i optymalizuje proces sprawozdawczości obligatoryjnej na rzecz Narodowego Banku Polskiego. Pozwala na przygotowanie właściwego sprawozdania/raportu, wygenerowanie go i obsługę korekt. Przechowywanie historii działań gwarantuje pełną kontrolę procesów.
Ujednolicenie i automatyzacja procesu zbierania i raportowania danych zgodnie z wymaganiami monrep (sprawozdawczość monetarna) oraz bsp (baza statystyki płatniczej)


System umożliwi Ci...Co oferuje VSoft Mandatory Reporting


W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy