VSoft Front End 360° - Szybki dostęp do danych i dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta

Jakub Głąb, dyrektor sprzedaży i rozwoju
Pracownicy instytucji finansowych korzystają w trakcie pracy z różnych systemów, często muszą powielać swoje czynności. Wydłuża się czas potrzebny na przygotowanie kompleksowej, spersonalizowanej oferty dla klienta, zestawienia lub raportu, z powodu braku potrzebnych danych w jednym miejscu. Jak podnieść efektywność działań i komfort pracy użytkowników? Rozwiązaniem jest nowoczesny system frontendowy.

Coraz więcej firm korzysta z nakładek graficznych stanowiących fasadę dla funkcjonalności pochodzących z jednego lub kilku systemów znajdujących się w back-end. Dzięki ich integracji i wspólnemu interfejsowi użytkownik zyskuje pełniejszy i szybszy dostęp do informacji. Oszczędza w ten sposób czas wcześniej przeznaczany na zmianę kontekstu, czy powtarzanie czynności, a wszystkie działania związane z bieżącą pracą wykonuje w jednym miejscu.

System front-end spełnia w organizacji różne zadania. Z jednej strony wspiera pracowników i usprawni ich pracę, z drugiej jest kanałem dwustronnej interakcji instytucji z klientem. Jak wdrożyć taki system, aby rzeczywiście pracowało się wygodniej i sprawniej? Użytkownikami są pracownicy odpowiadający za różne obszary, którzy potrzebują dostępu do różnorodnych danych w trakcie swoich codziennych działań. Dlatego tak ważne jest poznanie przed wdrożeniem sposobów pracy, kolejności wykonywanych działań, czyli szerszego kontekstu biznesowego.

W VSoft postawiliśmy na podejście User Centered Design (UCD), czyli projektowanie zorientowane na użytkowników. Przed wdrożeniem VSoft Front End, na etapie analizy włączamy użytkowników w prace nad powstającym rozwiązaniem. Przeprowadzamy wywiady, tworzymy i prezentujemy prototypy oraz przeprowadzamy testy użyteczności. Korzystając z merytorycznej wiedzy użytkowników i doświadczeń naszych ekspertów badamy obecną sytuację, rozwiązujemy problemy związane z wykonywaniem codziennych czynności i testujemy przygotowane w trakcie wspólnej pracy prototypy rozwiązania. Użytkownicy chętniej pracują z systemem, jeśli uczestniczą w jego tworzeniu.

VSoft Front End stanowi odpowiedź na wyzwanie jakim jest integracja wielu niezależnie funkcjonujących systemów wewnątrz instytucji. Front-end to integracja „pod spodem” i wspólna warstwa prezentacji „na wierzchu”, czyli interfejs użytkownika. W VSoft kluczowe jest, by projekt interfejsu oprócz ergonomii, przemyślanej architektury informacji i estetyki zapewniał rzeczywiste wsparcie dla biznesu. Tylko wtedy użytkownik może w pełni korzystać z możliwości takiego wdrożenia. Wyświetlanie informacji z różnych systemów w jednym miejscu to dla nas zdecydowanie za mało.

Od wielu lat dostarczamy rozwiązania dla branży finansowej (w tym banków, ubezpieczycieli, agencji ubezpieczeniowych i brokerskich, a także firm windykacyjnych). Dzięki bogatemu doświadczeniu m.in. w projektach wymagających integracji z wykorzystaniem np. narzędzi klasy ETL i w których potrzebny jest pomysł na wygląd aplikacji, potrafimy łączyć nowatorskie technologie z estetyką i ergonomią.

Rozwiązania front-endowe to wyjście naprzeciw potrzebom rynku finansowego wynikającym z szybkiej dezaktualizacji interfejsów użytkownika w systemach informatycznych przy jednoczesnym braku zmian w logice procesów.. Modernizacja całych systemów jest bardzo kosztowna, z doświadczenia wiemy, że zysk może przynieść poprawa ergonomii warstwy prezentacji. Sprawdzone i stabilne funkcjonalności wdrożonych systemów pozostają, a zmienia się jedynie (i aż) środowisko pracy użytkowników.

Nasz produkt VSoft Front End to w rzeczywistości rozbudowana wielomodułowa platforma pozwalająca na budowanie nowoczesnych, przejrzystych i ergonomicznych interfejsów użytkownika zgodnie z zasadami UX (User Experience). UX to nie tylko atrakcyjny wygląd interfejsu, lecz także efektywność w działaniu poprzez intuicyjną obsługę i kontekstowe działanie. Kontekst użycia rozumiemy jako dostęp do najczęściej wykonywanych akcji, szybkie wyszukiwanie informacji, pracę w obrębie jednego ekranu przy zachowaniu czytelności. Pomagamy zwiększyć wydajność, unowocześnić i uatrakcyjnić wizualnie GUI, a także zoptymalizować wąskie gardła. Wykorzystanie kolorów, symboli, menu kontekstowego, list i czytelnych formularzy znacząco wpływa na poprawę jakości pracy.

Wyposażenie rozwiązania w narzędzia wspomagające zarządzanie i organizację pracy użytkowników takie jak pulpity managerskie (dashboard) i przemyślany sposób eksponowania danych skraca czas obsługi klientów.
Rozwiązanie wspiera organizację pracy doradców oraz menadżerów, a dzięki modułowi zadań, kalendarzom, terminarzom, raportom oraz statystykom, które są ze sobą zintegrowane i działają w bliskiej współpracy, umożliwiają wykonywanie najczęściej powtarzanych akcji bez konieczności zmiany kontekstu. Interfejs jest dopasowany do roli użytkownika, a dynamicznie tworzone pulpity menadżerskie stanowiące ekrany główne, zawierają narzędzia dające dostęp do najczęściej poszukiwanych informacji.

Zestawy komponentów typu dashboard, listy, filtry i mechanizmy pozwalają w przejrzysty sposób przedstawić duże ilości informacji, ułatwiają nawigację i wyszukiwanie.

Kolejnym ważnym elementem VSoft Front End jest widok 360° np. klienta/kontrahenta, przedstawiający zagregowane dane z różnych źródeł. Rozbudowany profil 360° dzielimy na 3 części:
  • 120° - to dane pochodzące z wewnątrz organizacji,
  • 120° - to dane pochodzące z zewnętrznych źródeł jak np. CEIDG, KRS, GUS, BIK, BIG, KIR, KRD
  • oraz 120° - to dane powstałe w wyniku użycia systemów Big Data łączące dane z wewnątrz z danymi z zewnątrz. Takie podejście umożliwia reagowanie na akcje klienta w czasie rzeczywistym (np. wypłata pieniędzy z bankomatu za granicą może wiązać się z uruchomieniem dla niego specjalnej promocji lub dosprzedażą ubezpieczenia).

Tworzenie front-endu to nie tylko technologia, która dynamicznie się zmienia, lecz cała wielopoziomowa koncepcja. Myśląc o nowoczesnym, efektywnym front-endzie nie można zapomnieć o wadze zorientowania na klienta i jego potrzebach. Kompleksowy VSoft Front End umiejętnie łączy wizję i pomysł z techniką i wiedzą biznesową – bowiem dopiero takie połączenie może skutecznie zaspokoić oczekiwania organizacji i realnie wzmocnić jej rozwój.
Zobacz naszą ofertę w zakresie sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy