VSoft Early Warning


System wczesnego ostrzegania (SWO) VSoft Early Warning pozwala na śledzenie zmian informacji o przedmiotach monitorowania i przetwarzanie w trybie online danych spływających z różnych źródeł. Rozwiązanie automatycznie wykrywa zmianę dowolnej żądanej wartości i na podstawie algorytmu umożliwia podjęcie decyzji, czy ta informacja jest istotna. Zdarzenie (lub ich zespół) jest sygnałem do podjęcia przez użytkownika lub system decyzji o przeprowadzeniu odpowiedniego działania w celu wykorzystania szansy sprzedażowej lub ograniczenia ryzyka.

Co daje system wczesnego ostrzegania


Zastosowanie


VSoft Early Warning to produkt wchodzący w skład innowacyjnej zintegrowanej platformy dla strefy finansowej – VSoft Financial Platform.

DOTACJE NA INNOWACJE
System wczesnego ostrzegania (SWO) - monitorowanie konkurencji i klientów jako element platformy dla strefy finansowej