VSoft Early Warning


System pozwala na śledzenie zmian informacji o przedmiotach monitorowania i przetwarzanie w trybie on-line danych spływających z różnych źródeł. Rozwiązanie automatycznie wykrywa zmianę dowolnej żądanej wartości i na podstawie algorytmu umożliwia podjęcie decyzji, czy ta informacja jest istotna. Zdarzenie (lub ich zespół) jest sygnałem do podjęcia (przez użytkownika lub system) decyzji o przeprowadzeniu odpowiedniego działania w celu wykorzystania szansy sprzedażowej lub ograniczenia ryzyka.

Co daje system


Zastosowanie


VSoft Early Warning to produkt wchodzący w skład innowacyjnej zintegrowanej platformy dla strefy finansowej – VSoft Financial Platform.

DOTACJE NA INNOWACJE