Świat się zmienia

Marcin Dziuba, architekt rozwiązań biznesowych
„The world is changing”. Ten cytat z powieści „Władca Pierścieni” idealnie opisuje świat finansów, który w ostatnich latach zmienia sposób korzystania z usług bankowych oraz metodę dokonywania płatności. Dzieje się tak głównie za sprawą innowacji w bankowości oraz nowopowstałych firm typu „fintech”. Zmiana, która czeka nas w 2018 roku będzie prawdziwą rewolucją, porównywalną być może do pojawienia się z początkiem XXI wieku bankowości elektronicznej. A wszystko to za sprawą wchodzącej w życie dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive).

Dyrektywa PSD2 wymusza na bankach i instytucjach finansowych, prowadzących rachunki płatnicze klientów (ASPSP), udostępnienie odpowiednich informacji o stanach kont i transakcjach, czy też udzielenie dostępu do rachunków (XS2A - access to accounts) podmiotom trzecim (TPP - third party payment service provider). Jeżeli właściciel rachunku wiążąco upoważni TPP do dostępu do konta (odpowiedniego rodzaju), bank będzie musiał podporządkować się jego woli. Istotny jest fakt, że banki będą musiały udostępnić XS2A w oparciu o standardowy interfejs, opisany w warunkach technicznych PSD2.

Można sobie wyobrazić, jak zmieni się sposób udzielania kredytów po wprowadzeniu PSD2. Banki już teraz wiedzą, czy dokument tożsamości, którym się posługujemy nie jest zastrzeżony, jaka jest nasza historia kredytowa w innych bankach, czy nie zalegamy z płatnościami u operatorów telekomunikacyjnych lub opłatami ze media/czynsz. Dodatkowo banki będą mogły w łatwy i wiarygodny sposób dowiedzieć się, ile zarabiamy, a także jak dużo wydajemy na swoje utrzymanie. Do lamusa odejdą zaświadczenia o zarobkach wystawiane przez zakład pracy czy wyciągi z konta bankowego. Wystarczy, że wnioskując o kredyt w banku A, podamy dane do logowania w banku B, na które wpływa nam wynagrodzenie lub przekażemy dane innych rachunków, z których korzystamy.

Dzisiaj bank, z którego usług korzystamy najczęściej wie o nas więcej niż konkurencja. Na podstawie historii naszego rachunku, płatności kartami, danych z BIK oraz danych zebranych z źródeł zewnętrznych (wykorzystanie Big Data) banki budują modele scoringu behawioralnego, które opisują klienta przy pomocy setek wartości (tzw. agregatów). Bank dokładnie analizuje, ile wynosi średnie saldo na rachunku, jakie mamy regularne wpływy i jaki jest ich trend oraz ile wolnych środków pozostaje na naszym koncie na dzień przed wypłatą.

Po wprowadzeniu PSD2 każdy bank będzie dysponował taką sama wiedzą o kliencie. Jest to duża szansa, ale też duże wyzwanie technologiczne. Do przeanalizowania, w czasie rzeczywistym, bank będzie wykorzystywał nie tylko informacje, które już posiada, ale także dane, które otrzyma z innych banków. W trakcie oczekiwania klienta na decyzję kredytową wyznaczone agregaty, które teraz przeliczane są w trybie dziennym czy miesięcznym, muszą być rozszerzone i przeliczone od razu. Ilość danych, które należy przeanalizować wrasta kilkukrotnie i nie wystarczą tutaj wspomniane wcześniej tryby przetwarzania.

Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której istniejące w Internecie porównywarki kredytowe staną się operatorami TPP. W ten sposób klient podający w jednym miejscu dane do logowania do swoich rachunków bankowych w kilka sekund otrzyma wiążącą ofertę kredytową, która po wpisaniu hasła jednorazowego stanie się umową kredytową. A nie jak dotychczas otrzymywał - szacunkowe wyliczenia. Kluczem do sukcesu banków będą wydajne silniki decyzyjno-obliczeniowe, np. silnik decyzyjny wchodzący w skład platformy VSoft archITekt, pozwalające w kilka sekund zintegrować i przetworzyć dane wewnętrzne z danymi pochodzącymi z innych banków, obliczyć tysiące agregatów i na ich podstawie przedstawić ofertę klientowi. Banki posiadające takie silniki, będą miały przewagę nad innymi uczestnikami rynku i po wprowadzeniu PSD2 staną się jeszcze bardziej konkurencyjne. Długotrwałe relacje z klientem przestaną mieć dotychczasowe znaczenie. Analogicznie jak dzisiaj, kiedy to w łatwy sposób możemy zmienić operatora telekomunikacyjnego zachowując swój numer telefonu, tak niebawem będziemy przechodzić do innego banku, który w szybszym czasie będzie w stanie zaoferować nam odpowiednią usługę.

A może w niedalekiej przyszłości rola banku zostanie sprowadzona tylko do technicznej czynności prowadzenia rachunku?
Artykuł opisuje korzyści używania naszej autorskiej platformy VSoft archITekt.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy