Streamliner

Narzędzia automatyzujące świat IT

DOTACJE NA INNOWACJE

Streamliner to rodzina różnorodnych narzędzi automatyzujących świat IT. Misją pomysłodawców i projektantów narzędzi była realizacja założenia „automate everything”. Każde z narzędzi przejmuje kontrolę nad wybranym obszarem dzięki nieszablonowemu podejściu i kwestionowaniu status quo. Marka Streamliner powstała na skutek realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Projekt „Opracowanie innowacyjnej platformy narzędziowo-utrzymaniowej” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach prac badawczych nad platformą powstały prototypy narzędzi, które w dalszej perspektywie posłużyły do stworzenia produktów wdrożonych do działalności gospodarczej. Dostępne są cztery warianty platformy w zależności od potrzeb klienta, które mogą funkcjonować niezależnie lub w integracji z innymi (schemat wariantów przedstawiony na grafice).

Narzędzia Streamliner


Vincit – „Szybkie wydobycie wiedzy kluczowej dla pracownika”
Narzędzie wspomagające zarządzanie wiedzą. Błyskawicznie, z jednego punktu dostępowego, dociera do ważnych danych oraz powiązań między nimi. Pozwala samodzielnie tworzyć nietypowe zestawienia danych. Opiera się na światowych standardach opisywania wiedzy – RDF, OWL – i obejmuje proces definiowania wiedzy w organizacji. Sprawdzi się w firmach stawiających na efektywne środowisko pracy, pozwala na przejęcie kontroli nad strukturą wiedzy i informacji w firmie, a także na sprawne i precyzyjne znajdowanie informacji.
Morseit – „Po prostu to zgłoś!”
Automatyzuje obszar zarządzania incydentami w systemach informatycznych. Ułatwia zgłoszenie oraz automatycznie dołącza cenne dla programisty informacje techniczne, takie jak logi, wersje lub pliki DLL.   Zapewnia wzrost jakości i efektywności linii wsparcia, integruje się z aktualnym procesem obsługi incydentów (nie wymaga jego zmiany), skraca czas obsługi błędów i przekazuje programiście pełną wiedzę o okolicznościach wystąpienia błędu.
Lineit – „Wszystkie środowiska pod ręką”
Przejmuje kontrolę nad zarządzanymi środowiskami w firmie (testowymi, produkcyjnymi, developerskimi). Realizuje to poprzez automatyczne utrzymywanie w centralnym miejscu informacji na ich temat. Pozwala na natychmiastowe działanie z jednego miejsca w przypadku konieczności zalogowania się do środowiska, zrestartowania go itp.

Dostarczy centralnego miejsca na aktualne informacje o środowiskach, aplikacjach, wersjach itp., skróci czas dostępu do środowisk oraz przeprowadzania na nich czynności administracyjnych i dostarczy historii zmian na środowiskach.
Gaudit – „Zainstaluj system bez względu na jego złożoność”
Narzędzie zbudowane do modelowania pakietów instalacyjnych i aktualizacyjnych uwzględniających różne technologie oraz różną złożoność procesów wdrożeniowych (obsługa wielu serwerów, klastrów, zrównoleglanie zadań, weryfikacja poprawności, precyzyjne logi z przebiegu procesu, itp.).

Pozwoli na graficzne zamodelowanie złożonych procesów instalacyjnych i aktualizacyjnych i wytworzy plik instalacyjny umożliwiający wykonanie zdefiniowanego procesu.
Magelit – „Zawsze aktualne dane konfiguracyjne”
Skróci czas rozwiązywania incydentów, znacznie ułatwi obsługę środowisk, zwiększy poziom dostępności zarządzanych aplikacji i automatycznie utworzy dokumentację wdrożeniową.
Narzędzie wspomagające zarządzanie konfiguracją. Automatycznie rozpoznaje architekturę aplikacji i w sposób drobiazgowy dokumentuje ją. Poprzez porównanie dwóch punktów w czasie odpowiada na pytanie „co się zmieniło?”. Pytanie to jest często zadawane w trakcie obsługi incydentów i problemów. Dzięki Magelitowi jest możliwe uzyskanie pewnej i wartościowej odpowiedzi na to pytanie. Skraca czas rozwiązywania incydentów, znacznie ułatwia obsługę środowisk, zwiększa poziom dostępności zarządzanych aplikacji i automatycznie tworzy dokumentację wdrożeniową.
Archimit – „Gotowe środowisko na żądanie”
Narzędzie umożliwiające automatyczne tworzenie nowych środowisk z zainstalowanymi wybranymi aplikacjami. Po utworzeniu środowiska umożliwia umieszczenie go na wskazanym serwerze wirtualnym, tak by środowisko było gotowe do wykorzystania. Narzędzie uwzględnia takie elementy jak konfiguracja oprogramowania, przygotowanie danych testowych, weryfikacja środowiska oraz wykorzystuje mechanizmy deduplikacji w celu oszczędności miejsca.

Zapewni automatyczne tworzenie środowisk wraz z wybranymi aplikacjami i dostarczy w pełni gotowych do użycia i sprawdzonych środowisk.
Kopernit – „Jedno, automatyczne miejsce na oprogramowanie”
Dostarcza centralnego repozytorium instalatorów i aktualizacji oprogramowania. Prosty architektonicznie, niezawodny, o dużych możliwościach dystrybucji pakietów aktualizacyjnych. Umożliwia integrację z procesami Continuous Delivery/Deployment oraz wykorzystuje mechanizmy deduplikacji w celu oszczędności miejsca.

Dostarczy centralnego repozytorium paczek instalacyjnych i aktualizacyjnych, pozwoli na ograniczenie przestrzeni dyskowej i dostarczy historii aktualizacji.