Słowo pisane i wydrukowane

Remigiusz Babicz, dyrektor ds. technologii
Najlepsze rozwiązania cechują się prostotą i elegancją. Dotyczy to również obszaru wydruków w systemach informatycznych – tu także możemy użyć prostego i eleganckiego rozwiązania, przygotowanego dla osób biznesowych.

Po co wydruki w systemie informatycznym? Większość systemów generuje pisma kierowane do użytkowników, e-maile, SMS-y, dokumenty, a również dokumenty wewnętrzne i raporty. Zdarza się, że treść tych pism trzeba okresowo zmienić – od zmian kosmetycznych, do dużych przeróbek. Czy nie warto byłoby mieć możliwość tworzenia takich dokumentów i ich zmiany w sposób wygodny i naturalny dla osób biznesowych? Takie możliwości daje moduł wydruków VSoft archITekt.

Chcąc stworzyć dokument czy pismo zwykle korzystamy z edytora tekstu i najczęściej jest to Microsoft Word. Jest to naturalny sposób pracy większości osób biznesowych. W naszym rozwiązaniu dokładnie w taki sam sposób tworzy się szablony dokumentów dla systemu informatycznego – edytuje się je właśnie w Microsoft Word.

W jaki sposób można stworzyć taki szablon dokumentu? Pierwszym etapem jest przygotowanie pisma w edytorze tekstu – tak jak powinien wyglądać docelowy dokument. Drugim i ostatnim etapem jest zastąpienie fragmentów dokumentu znacznikami, które będą wypełniane automatycznie danymi z naszego systemu informatycznego. I tyle - tak przygotowany szablon dokumentu możemy użyć w naszym systemie. Co więcej, możemy go w każdym momencie zmienić w edytorze tekstowym, co spowoduje, że nowe dokumenty będą generowane w poprawionej formie.

Moduł wydruków daje możliwość automatyzacji generowania szerokiej gamy pism – począwszy od prostej korespondencji seryjnej po skomplikowane dokumenty wniosków kredytowych i raportów finansowych, w tym również raportów zawierających tabele ze zmienną ilością wierszy i kolumn. W takich przypadkach, dla zestawów skomplikowanych i rozbudowanych dokumentów, za bardzo pomocną uznawana jest jeszcze jedna cecha rozwiązania – możliwość składania docelowego dokumentu z kilku szablonów. Umożliwia ona wydzielanie fragmentów dużego dokumentu (przykładowo danych adresowych) do osobnych szablonów. Tak wydzielony fragment może być wielokrotnie używany w wielu budowanych szablonach, co pozwala lepiej zorganizować pracę edytorską.

Moduł wydruków jest rozwiązaniem, które można wykorzystać w różnoraki sposób. Może stanowić ono wewnętrzną, integralną część tworzonego systemu, ale może być również dostępne jako mechanizm przeznaczony dla wszystkich systemów istniejących w przedsiębiorstwie jako usługa. Co więcej, dzięki możliwości wygodnego łączenia go z innymi modułami platformy VSoft archITekt proces tworzenia dokumentów może być uruchomiony w trybie „masowym” pobierając dane hurtowo, bezpośrednio z baz danych przedsiębiorstwa.

Moduł wydruków jest częścią rozwiązania VSoft archITekt dla obszaru związanego z procesem automatyzacji pism. Jego mocną stroną jest prostota użytkowania dla użytkownika biznesowego. Jego siłą jest elastyczność dająca szerokie możliwości łączenia z pozostałymi modułami rozwiązania i innymi systemami obecnymi w przedsiębiorstwie.
Artykuł opisuje korzyści używania naszej autorskiej platformy VSoft archITekt.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy