Rozliczenia prowizji

Rozliczenia prowizji


Zarządzanie złożonymi strukturami sieci sprzedaży i wielowymiarowymi modelami prowizyjnymi to codzienność wielu sieci agencyjnych i multiagencyjnych. Automatyzacja procesów rozliczeniowych z zakładami ubezpieczeń i własną siecią sprzedaży to oszczędność czasu, odporność na błędy i odciążenie pracowników od żmudnej pracy polegającej na wyjaśnianiu i uzgadnianiu skomplikowanych zestawień rozliczeniowych w wielu formatach. Aby skutecznie rozliczać i planowość sprzedaż ubezpieczeń, potrzebne są narzędzia analityczne pozwalające szybko uzyskać niezbędne dane w celu skorygowania działań. Ten obszar to przełożenie sprzedaży na zyski. Błędy i niska efektywność mogą mieć negatywny wpływ na relacje z pracownikami i partnerami.
Wyzwania


Różnorodne kanały dystrybucji i gęsta sieć sprzedaży z jednej strony pozwalają na dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów, z drugiej jednak stawiają wiele wyzwań, które wymagają przemyślanego i solidnego rozwiązania. Mnogość towarzystw ubezpieczeniowych i związane z nimi różnorodne formaty oraz rodzaje dokumentów czy zestawień wymagają ergonomicznego i kompleksowego narzędzia. Wczytywanie i przetwarzanie danych oraz ich walidacja to czasochłonne procesy, które potrzebują inteligentnej automatyzacji umożliwiającej sprawną komunikację z wszystkimi zaangażowanymi stronami: klientem, agencją oraz towarzystwem ubezpieczeniowym.

VSoft Insurance Platform

Sprzedaż i zarządzanie ryzykami ubezpieczeniowymi


Rozwiązanie umożliwiające kompleksowe tworzenie produktów ubezpieczeniowych – od schematu danych przez modele taryfikacyjne po dokumenty i ekstrakty. Nasze oprogramowanie kierujemy do agencji ubezpieczeniowych, pośredników ubezpieczeniowych i asekuracyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy