Współpraca z firmą VSoft układała się pomyślnie. Partnerskie relacje w projektowaniu rozwiązania, elastyczne podejście dostawcy oraz sprawna komunikacja sprawiły, że rozwiązanie jest dostosowane do potrzeb i celów biznesowych PKO BP SA.Przemysław Koch, zastępca dyrektora, PKO BP

Z zadania tego firma VSoft wywiązała się należycie, dokładając wszelkich starań, proponując ciekawe rozwiązania, wykazując się profesjonalizmem i elastycznością we wprowadzaniu zmian wynikłych ze zmieniających się przepisów oraz wewnętrznych regulacji PZU SA.Andrzej Korza, dyrektor projektu, PZU SA

VSoft wykonuje swoje obowiązki z należytą starannością, sumiennie i terminowo. Wykazuje się dużą rzetelnością oraz profesjonalnym podejściem przy realizacji naszych zleceń.Paweł Krupiński, zastępca dyrektora ds. windykacji i restrukturyzacji, Departament Ryzyka Detalicznego, mBank SA

Firma VSoft SA jest postrzegana przez ZBP jako sprawdzony partner, nie tylko dostawca rozwiązania, ale także uczestnik branżowych konferencji organizowanych przez Zrzeszenie Banków Polskich.Jacek Furga, wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Związku Banków Polskich

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA potwierdza, że firma VSoft SA świadczyła usługi analityczne i wdrożeniowe w zakresie projektu uruchamiania systemu do obsługi procesów restrukturyzacji i windykacji (...) dla nowopowstającego PKO Banku Hipotecznego w grupie PKO Bank Polski.Przemysław Koch, P.O. dyrektora departamentu, PKO BP

Podczas prac wdrożeniowych współpraca z firmą VSoft przebiegała bardzo sprawnie i bezproblemowo. Mogliśmy liczyć na kreatywne podejście i dużą wiedzę biznesową, gdy pojawiała się potrzeba konsultacji. Pracownicy VSoft przeprowadzili także szkolenia użytkowników końcowych aplikacji.Elżbieta Jamiołkowska, prezes Zarządu Insurance Expert Sp. z o.o.


W czerwcu 2016 roku podpisaliśmy z Getin Noble Bank SA umowę na dostarczenie systemu VSoft BIK Batch. System pozwala na obsługę wsadów do BIK SA wraz z obsługą korekt i mikrowsadów. Projekt jest realizowany dla klienta indywidualnego.

Zrealizowaliśmy wspólnie pięć projektów. Scalamy dane z ponad stu banków spółdzielczych do postaci wymaganej przez Biuro Informacji Kredytowej.

Całość prac realizowanych przez VSoft SA została wykonana terminowo i z należytą starannością. Polecamy firmę VSoft jako solidnego partnera biznesowego w zakresie doradztwa i realizacji złożonych projektów informatycznych.Paweł Świerta, zastępca dyrektora Departamentu IT i Zarządzania Projektami, DNB Bank Polska

Wysoko oceniamy wkład pracy oraz zaangażowanie pracowników firmy VSoft SA, ich dużą wiedzę merytoryczną i doskonałą znajomość technologii informatycznych. Biorąc pod uwagę całość współpracy, potwierdzamy rzetelne wywiązywanie się z umów i nałożonych przez nie zobowiązań.Jacek Furga, prezes Centrum AMRON

Nasi pracownicy sprzedaży są bardzo zadowoleni i uznają wdrożenie za naprawdę udane. To chyba najlepsza rekomendacja dla projektu.Jarosław Dębowski, dyrektor Departamentu Operacyjnego, TZ SKOK SKA

Współpraca z firmą VSoft SA przebiegała poprawnie. Firma zrealizowała powierzone zadanie terminowo i z należytą starannością.Łukasz Jagła, dyrektor Departamentu Zakupów i Logistyki, BNP Paribas

Przedmiotowy obszar wsparcia realizowanego przez dostarczone rozwiązanie obejmuje ocenę ratingową klientów i transakcji, ocenę ryzyka kredytowego banku oraz obsługę wachlarza produktów kredytowych i procesów udzielania różnego rodzaju kredytów dla klientów instytucjonalnych.Arkadiusz Piotrowicz, kierownik projektu, BOŚ Bank

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że VSoft SA jest wiarygodnym partnerem, który terminowo realizuje dostawy i można go polecić jako zaufanego dostawcę. Henryk Baniowski, dyrektor Obszaru IT, Alior Bank SA

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i z całą pewnością możemy polecić firmę VSoft jako solidnego i sprawdzonego partnera biznesowego w zakresie doradztwa i realizacji złożonych projektów informatycznych. Mateusz Cieślik, prezes Zarządu, Capital Brokers Insurance Group Sp. z o.o.

Od momentu wdrożenia produkcyjnego system objęty jest umową SLA, z której firma VSoft SA wywiązuje się w należyty sposób, a jednocześnie realizowane są kolejne zlecenia rozbudowujące system o nowe moduły biznesowe. Anna Grajkowska, prezes Zarządu, Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o.


Z początkiem drugiego kwartału, po udanym pilotażowym wdrożeniu aplikacji VSoft Mobile Workforce, podpisaliśmy umowę z Kancelarią Koksztys na wdrożenie produkcyjne rozwiązania.

W marcu 2017 roku podpisaliśmy umowę z polską spółką wchodzącą w skład APS Holding, która dotyczy wdrożenia aplikacji przeznaczonej do kompleksowej obsługi zleceń przez pracowników terenowych – VSoft Mobile Workforce.

VSoft wspólnie z firmą Bacca po raz pierwszy w branży ubezpieczeniowej wdrożył kompletne rozwiązanie do zarządzania wierzytelnościami.

Z końcem pierwszego kwartału 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z Aon Polska, która dotyczyła wdrożenia rozwiązania do administracji procesów związanych z obsługą ubezpieczeń grupowych.

Z początkiem roku 2018 rozpoczęliśmy współpracę mającą na celu kompleksowe wsparcie pracowników SAF SA wykonujących czynności windykacyjne w terenie.