Podatek od nieruchomości (RET)

Narzędzie do zarządzania podatkiem od nieruchomości


Masz wiele nieruchomości rozproszonych w rożnych lokalizacjach i zmagasz się z rozliczaniem podatku według różnych stawek poszczególnych organów podatkowych? Brak narzędzi uniemożliwia poprawne i terminowe wypełnienie wielu deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości? Działania te wymagają od Ciebie dużego zaangażowania pracowników oraz dłuższej pracy nad deklaracją?

Oferujemy Moduł Podatek od nieruchomości (RET) platformy VSoft Tax Reporting przeznaczony do tworzenia zeznań podatkowych na podatek od nieruchomości (pdf, xml) oraz ich korekt. Narzędzie umożliwia prowadzenie bazy Twoich nieruchomości, przechowywanie informacji o obiektach opodatkowania oraz generowanie plików zgodnych z formatem platformy ePUAP.

Moduł Podatek od nieruchomości skierowany jest do spółek, które:

  • mają rozproszoną infrastrukturę,
  • znajdującą się na terenie wielu gmin,
  • posiadają wiele nieruchomości,
  • potrzebują narzędzi do automatyzacji rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.

Moduł Podatek od nieruchomości jest przeznaczony do gromadzenia danych, kalkulacji, tworzenia zeznań podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości oraz ich korekt.

Co oferuje Moduł Podatek od nieruchomości?


Prowadzenie bazy wszystkich nieruchomości w zakresie koniecznym do poprawnego złożenia deklaracji podatkowej, do których przyporządkowany jest odpowiedni organ podatkowy.


Przechowywanie konkretnych rodzajów przedmiotu opodatkowania z automatycznym podpowiadaniem stawek podatkowych dla każdej nieruchomości.


Kalkulacje podatku od nieruchomości, korekt tego podatku oraz wyliczenie rat na podatek zgodnie z wytycznymi organów podatkowych.


Generowanie deklaracji podatkowych wg danego organu podatkowego w sposób masowy jednocześnie dla wszystkich organów podatkowych na podstawie zaimplementowanego algorytmu doboru danych.


Korygowanie danych, łącznie z odpowiednim wyliczeniem zmian wartości podatku w ciągu roku podatkowego.Mapowanie danych klienta na słownik rejestru TERYT GUS, możliwość wprowadzania danych o adresie w sposób zautomatyzowany oraz udostępnia możliwość prowadzenia bazy organów podatkowych włącznie z ich automatycznym dopasowaniem.


Gromadzenie danych o aktualnych stawkach podatku z poszczególnych organów podatkowych.


Możliwość zasilania danymi z różnych źródeł zewnętrznych.


Tworzenie raportów w formacie MS Excel, umożliwiających dalszą pracę analityczną na danych o nieruchomościach oraz danych finansowych przechowywanych w systemie.


Uwierzytelnianie użytkowników odbywa się poprzez integrację z Active Directory.


Korzyści dla użytkowników

Eliminacja pracy manualnej i uproszczenie procesu rozliczania

Oszczędność czasu i zmniejszenie potrzebnych zasobów

Eliminacja błędów oraz szybki dostęp do danych i raportów

Łatwość masowego generowania deklaracji i wprowadzania zmian

VSoft Tax Reporting

Narzędzie do rozliczania wszystkich rodzajów zeznań podatkowych


Oferujemy narzędzie, które zostało zaprojektowane do kompleksowej obsługi rozliczania zeznań podatkowych, które instytucje finansowe oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa zobligowane są wysyłać do Ministerstwa Finansów.