Ocena wiarygodności kredytowej

Ocena wiarygodności kredytowej na podstawie zewnętrznych źródeł informacji


Pozyskiwanie informacji z zewnętrznych źródeł znacząco ułatwia prowadzenie biznesu pożyczkowo-kredytowego. Przede wszystkim, dodatkowe dane pomagają w szybkim eliminowaniu „złych wniosków”, a dzięki automatycznej weryfikacji wiarygodności danych klientów obsługa wniosków przebiega szybciej. Wykorzystanie konektorów usprawnia cały proces, począwszy od pozyskania informacji z instytucji zewnętrznej i agregacji danych w istniejących systemach, po wykorzystanie ich w celu oceny wiarygodności kredytowej.

Konektory to nie tylko integracja.To także wiele dodatkowych funkcjonalności, które pomagają w ograniczaniu kosztów!

Kluczowe funkcjonalności konektorów, czyli dlaczego warto je mieć


Możliwość pozyskiwania danych on-line z wybranej bazy informacyjnej.


Przed wysłaniem kolejnego zapytania konektor sprawdza, czy dla danego podmiotu nie posiada już w swojej pamięci aktualnego raportu; jeśli taki znajdzie, to zwraca raport z pamięci cache, bez powtórnego odpytania, co zapewnia dużą oszczędność dla użytkownika.


Funkcjonalność wysyłania zapytań masowych zapewnia możliwość obsługi wielu podmiotów równocześnie, tam, gdzie to możliwe.


Możliwość wysyłania zapytań z poziomu WWW, co ułatwia odpytywanie, w szczególności o pojedynczy podmiot.


Możliwość budowania własnych raportów przy użyciu zapytań SQL – konektory VSoft przechowują dane w dedykowanej bazie danych.


Intuicyjny interfejs pozwala na obsługę konektorów bez angażowania działu IT.


Przechowują informacje o wszystkich zapytaniach, również tych zakończonych niepowodzeniem oraz o wszystkich odpowiedziach, także tych zawierających informacje o błędach.

Lista dostępnych konektorów, które można wykorzystać między innymi w ocenie ryzyka kredytowego


BIK KI
Konektor BIK KI zapewnia dostęp do raportu oceny klienta, raportu monitorującego i raportu zarządzania klientem.
BIK PAF KI
Konektor do komunikowania i odpytywania Platformy Antyfraudowej udostępnionej przez BIK - VSoft BIK PAF dla KI to efekt wieloletniej współpracy VSoft z Biurem Informacji Kredytowej.
ERIF
Biuro Informacji Gospodarczej ERIF przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane o dłużnikach oraz o płatnikach terminowych.
Kontomatik
Konektor Kontomatik jest narzędziem pozwalającym pobierać informacje o rachunku klienta z dowolnego banku lub instytucji, które są zgodne z ustaleniami dyrektywy PSD2.
InfoVeriti
Konektor VSoft InfoVeriti w przejrzysty sposób prezentuje informacje z wywiadowni gospodarczej InfoVeriti.
COIG
Konektor VSoft COIG umożliwia dostęp do informacji na temat upadłości i bankructw firm oraz osób fizycznych.
BIK P
Konektor BIK P zapewnia dostęp do raportu oceny przedsiębiorcy, raportu monitorującego i raportu zarządzania klientem - przedsiębiorcą.
KRD
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to kolejne kluczowe źródło danych o dłużnikach oraz płatnikach terminowo spłacających swoje zobowiązania.
Info Monitor
Konektor BIG IM (BIG InfoMonitor) jest rozwiązaniem pozwalającym na dołączenie funkcjonalności odpytywania BIG InfoMonitor do dowolnego systemu.
Bankowy rejestr
Konektor Bankowy Rejestr umożliwia integrację z systemem MIG-BR.
KRS/Monitor sądowy
Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG) jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym – codziennie publikowane są w nim obwieszczenia i ogłoszenia nazywane monitorami.

VSoft Connectors

Komunikacja z zewnętrznymi bazami informacyjnymi


W naszej ofercie posiadamy rozwiązania pozwalające na pozyskiwanie danych zewnętrznych, które mogą być wykorzystywane w procesach wewnętrznych organizacji.