Obsługa procesów szkodowych

Obsługa procesów szkodowych


Kompleksowa obsługa szkód i roszczeń jest kluczowym procesem dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, w które zaangażowani są klienci, brokerzy czy nawet agenci ubezpieczeniowi. Skuteczna likwidacja szkody ma niezaprzeczalny wpływ na renomę towarzystwa, a pośrednio również na jego wyniki finansowe. Posiadanie nowoczesnego zestawu sprawnych narzędzi pozwala w krótkim czasie obsłużyć roszczenia dużej ilości klientów w najwyższym standardzie. W ramach oferowanych przez nas rozwiązań wspieramy każdy etap związany z obsługą szkód i roszczeń – od obsługi dokumentacji (przyjmowanie zgłoszeń, kompletowanie dodatkowych informacji, generowanie pism), poprzez wsparcie procesu decyzyjnego za pomocą różnego rodzaju kalkulacji, zestawień i raportów menadżerskich, po efektywną wymianę informacji z ubezpieczycielami.Wyzwaniem jest kompleksowe wsparcie dla wszystkich procesów związanych z obsługą szkód i roszczeń:
W procesach uczestniczą towarzystwa ubezpieczeniowe, agenci, brokerzy i sami zgłaszający


VSoft Insurance Broker

System dedykowany brokerom ubezpieczeniowym


Nowoczesne oprogramowanie przeznaczone dla pracowników oraz kadry zarządzającej kancelarii brokerskich i biur brokerskich. Aktywnie wspiera ich w codziennych czynnościach oraz pomaga w organizacji pracy.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy