Nieoczywiste, ale skuteczne wsparcie branży ubezpieczeniowej

Maciej Ciesielski, Anna Łopuch
VSoft Financial Platform to innowacyjna zintegrowana platforma dla strefy finansowej. Jednym z głównych celów jej budowy, było stworzenie produktu pozwalającego obsługiwać trzy główne obszary sektora finansowego. Z tą myślą powstawały kolejne moduły, a następnie produkty wchodzące w skład platformy, dedykowane obszarom ubezpieczeń, windykacji i bankowości. Wiele z wytworzonych rozwiązań, po odpowiedniej konfiguracji, może być użyta w więcej niż jednym obszarze. Jednym z tych, który przenika kilka obszarów jest moduł predykcyjny, w ramach którego powstały modele do oceny ryzyka kredytowego (scoringu) oraz modele decyzyjne do oceny prawdopodobieństwa spłaty należności. Do wieloobszarowych należy również moduł aplikacji mobilnych wraz z automatycznym procesem zbierania danych osobowych, moduł windykacji zintegrowany z modułem e-sądu oraz moduł systemu wczesnego ostrzegania.
Ubezpieczenia to jeden z obszarów, w których idealnie widać możliwą współpracę miedzy produktami składowymi Platformy.

VSoft Smart – mobilne wsparcie agenta

W pierwszej kolejności przeanalizujmy możliwości aplikacji mobilnych przeznaczonych do zawierania polis ubezpieczeniowych za pomocą urządzeń przenośnych takich jak tablety czy smartfony. Aplikacja pobiera modele taryfikacyjne z systemu centralnego, na podstawie których wylicza składkę ubezpieczeniową i pozwala na zakup polis turystycznych czy komunikacyjnych. To z pozoru nieskomplikowane oprogramowanie zawiera wiele nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest automatyczne pobieranie danych koniecznych do wyliczenia składki ubezpieczeniowej. Zastosowanie technologii dekodowania kodu AZTEC znajdującego się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu pozwala, w ciągu kilku sekund, zeskanować dane umieszczone w dowodzie rejestracyjnym i automatyczne uzupełnić nimi formularz wniosku o zawarcie ubezpieczenia. Następnie dane te zostają użyte w procesie kalkulacji i zawarcia polisy ubezpieczenia OC. Na podobnej zasadzie zautomatyzowany został proces zawierania ubezpieczeń turystycznych. Dzięki zastosowaniu technologii OCR możliwe było wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych i zastąpienie go skanowaniem i dekodowaniem danych umieszczonych w dowodzie osobistym użytkownika.

VSoft Smart to jednak dużo więcej możliwości. Pozwala na korzystanie z możliwości smartfonu/tabletu w aplikacjach webowych uruchomionych na komputerach stacjonarnych lub przenośnych. Smartfon może pełnić funkcję aparatu fotograficznego, skanera lub dysku. Po połączeniu z kontem użytkownika aplikacji webowej poprzez zeskanowanie kodu QR umożliwia przykładowo błyskawiczne wypełnianie pól formularzy internetowych, wyszukiwanie dokumentów po kodzie kreskowym czy uzupełnianie dokumentacji dopiero co zrobionymi zdjęciami. To idealne rozwiązanie dla pracowników terenowych, którzy chcą zautomatyzować proces obsługi zleceń.

VSoft Early Warning – monitoring otoczenia biznesowego

Kolejnym, automatycznym procesem wspomagającym obszar ubezpieczeń jest zastosowanie modułu wczesnego ostrzegania – VSoft Early Warning. Jego zadaniem jest zidentyfikowanie, na bardzo wczesnym etapie, sygnałów pozwalających podejmować trafne decyzje biznesowe. Wykorzystanie VSoft Early Warning do wsparcia procesu oceny ryzyka szkodowego umożliwia lepsze określenie profilu klienta Towarzystwa Ubezpieczeniowego poprzez pozyskanie danych z różnych baz zewnętrznych i ich analizę. Dzięki temu możliwe jest dokładniejsze określenie wysokości składki ubezpieczeniowej i związanego z nią ryzyka ubezpieczeniowego. Produkt może być również wykorzystywany do monitorowania interesującego sektora gospodarki, branży czy też określonych podmiotów. Analiza ta daje możliwość podejmowania działań związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego w danym sektorze już na etapie bardzo wczesnych symptomów, które w tradycyjnym procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego mogłyby nie zostać w porę zauważone.

VSoft Early Warning to narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Pozwala zdobywać i gromadzić wiedzę. Sama informacja jaką jesteśmy w stanie nawet automatycznie pozyskać to dopiero początek. Kluczem jest odpowiednie przesianie ogromnego i zróżnicowanego zbioru informacji, wyłowienie tych istotnych, możliwie dokładnych, ich interpretacja i podjęcie decyzji o danym działaniu lub jego braku. Wszystko to w czasie, który pozwoli zareagować trafną decyzją. Połączenie systemu informatycznego dającego możliwości wyłapywania zmian w otoczeniu biznesowym i definiowania algorytmów do automatycznego podejmowania działań z wiedzą ekspercką z danego obszaru biznesowego w jakim wykorzystywany jest system, procentuje wzrostem sprzedaży czy zmniejszeniem ryzyka czyli budowaniem przewagi konkurencyjnej.

VSoft Collection – skuteczna i wygodna windykacja

Moduł windykacji w ubezpieczeniach – VSoft Collection, zabezpiecza procesy windykacyjne na specyficznym dla ubezpieczeń rynku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod oceny prawdopodobieństwa spłaty z wykorzystaniem modeli predykcyjnych, modelu segmentacji oraz automatyzacji części procesów, Towarzystwa Ubezpieczeniowe otrzymują narzędzie, które pozwala kompleksowo realizować procesy zapobiegania powstawania zaległości oraz obsługi procesów miękkiej i twardej windykacji w przypadku ich zaistnienia. Opracowanie modułu e-sądu – VSoft e-Court Collection, w ramach VSoft Financial Platform umożliwia integrację modułu windykacyjnego z modułem elektronicznego postępowania upominawczego (e-PU). Użytkownik z poziomu aplikacji e-sąd ma możliwość masowej obsługi spraw windykacyjnych, składania pozwów, oraz podglądu statusów spraw założonych w trybie online. Rozwiązanie to może w znaczący sposób skrócić czas i nakłady przeznaczone na obsługę windykacji w Towarzystwach Ubezpieczeniowych. W konsekwencji prowadzi to również do szybszego odzyskiwania należnych wierzytelności.

VSoft Collection to stałe podnoszenie efektowności strategii windykacyjnych. Zastosowany w rozwiązaniu mechanizm Champion – Challenger pozwala testować strategię zmieniając np. natężenie wykonywanych działań, kolejności wykonywanych akcji windykacyjnych, eliminując niektóre lub dodając nowe.

Elastyczność, wszechstronność, użyteczność

Podsumowując, stworzona zintegrowana platforma finansowa składa się z produktów, które w zależności od potrzeb można wykorzystać w różnych przedsiębiorstwach sektora finansowego. Opisane wyżej aplikacje mobilne stosowane w ubezpieczeniach z powodzeniem mogą być wykorzystane do zawierania szybkich pożyczek, lub dokonywania opłat za pośrednictwem smartfonu. Aplikacje mobilne mogą znaleźć również swoje zastosowanie w obsłudze spraw windykacyjnych, czy przy wspomaganiu procesu likwidacji szkody ubezpieczeniowej. VSoft Early Warning dzięki szerokiemu wykorzystaniu danych mikro i makroekonomicznych, wspomaga oceny ryzyka kredytowego, ryzyka ubezpieczeniowego czy proces określania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń mających wpływ na różne branże lub wręcz pojedyncze firmy. Pozwala to, na wczesnym etapie, zapobiegać na przykład, bankructwu, windykacji, czy błędnej ocenie ryzyka związanego z ubezpieczeniem. VSoft Collection zaprojektowany dla rynku ubezpieczeniowego, po odpowiedniej konfiguracji, może być wykorzystany w sektorze bankowym, czy innych branżach nie związanych bezpośrednio z rynkami finansowymi.

VSoft Financial Platform została przygotowana w ramach prac badawczo-rozwojowych podczas realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej zintegrowanej platformy dla strefy finansowej” no. POIG.01.04.00-12-106/12 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Moduły Platformy, a także produkty wchodzące w ich skład, mogą być wykorzystane jako całość lub w kompilacji najlepiej realizującej potrzeby klienta.
Zobacz stworzoną przez nas zintegrowaną platformę dla strefy finansowej VSoft Financial Platform.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy