NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE

VSoft archITekt

Narzędzie sprawdzone w praktyce przy produkcji dużych projektów klasy enterprise

VSoft archITekt to platforma do tworzenia oprogramowania, umożliwiająca sprawną produkcję oraz proste zarządzanie systemami informatycznymi. Zawiera zestaw zintegrowanych graficznych narzędzi, przeznaczonych dla administratora biznesowego, pozwalających efektywnie monitorować oraz zmieniać system. Zastosowanie wizualnych komponentów powoduje, że w bardzo intuicyjny sposób prezentowane są kluczowe elementy systemu (procesy, algorytmy biznesowe, przetwarzanie danych, formularze) oraz możliwa jest modyfikacja tych elementów przez administratora bez konieczności programowania.

Streamliner

Automate everything

Platforma narzędziowo-utrzymaniowa Streamliner to zestaw narzędzi dla dostawców oprogramowania lub działów rozwoju w dużych organizacjach. Narzędzia te obejmują automatyzację znacznej części procesu związanego z wdrażaniem i utrzymaniem oprogramowania, w szczególności takich czynności jak: publikowanie kolejnych wersji wytwarzanego systemu, tworzenie pakietów instalacyjnych i aktualizacyjnych, wdrażanie na środowiska klienta, wsparcie utrzymania środowisk w zakresie zarządzania konfiguracją, incydentami i wiedzą. Platforma Streamliner to całościowe rozwiązanie składające  się ze zintegrowanych komponentów mogących  w razie potrzeby funkcjonować niezależnie od siebie.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy