Modelowanie algorytmów

Rozwiązanie pozwalające stworzyć i przetestować, w sposób w pełni graficzny, poszczególne kroki obliczeniowe złożonych algorytmów biznesowych.

Kluczowe cechy


Algorytmy dostępne w postaci łatwo modyfikowalnych graficznych schematów blokowych.


Rozbudowane tablice konfiguracyjne (np. tablice scoringowe czy tabele taryfikacyjne), które mogą być pobierane w trakcie wykonywania algorytmu.


Śledzenie wartości wyliczanych w poszczególnych krokach algorytmu w odpowiedzi na wprowadzone dane wejściowe.


Tworzenie zestawu testów weryfikujących poprawność działania algorytmu dla zdefiniowanych przypadków biznesowych.


Możliwość udostępniania modeli obliczeniowych oraz wyników obliczeń innym aplikacjom.

Zobacz, co zyskasz korzystając z naszego rozwiązania

Intuicyjny sposób projektowania
Tworzenie działających algorytmów bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej.
Minimalizacja ryzyka błędów
Łatwe sprawdzenie krok po kroku całego algorytmu przed jego wdrożeniem.
Pewność poprawnego działania po zmianach
Możliwość szybkiego i kompleksowego zweryfikowania poprawności działania algorytmów dzięki testom masowym.
Centralne repozytorium algorytmów
Współdzielenie algorytmów przez wiele systemów i centralizację określonych algorytmów w organizacji.
Modyfikacje logiki przezroczyste dla innych aplikacji
Możliwość wykonywania modyfikacji w logice obliczeń bez konieczności wprowadzania dodatkowych zmian w aplikacjach korzystających z rozwiązania.
Wysoka wydajność obliczeń
Wydajność liczona w tysiącach obliczeń na sekundę, nawet w przypadku złożonych algorytmów.

Zastosowania


Procesy oceny ryzyka kredytowego

Algorytmy taryf dla zakładów ubezpieczeniowych

Strategie sterujące procesami windykacyjnymi


Moduł Modelowania Algorytmów jest częścią naszej autorskiej platformy - VSoft archITekt, przeznaczonej do tworzenia oprogramowania.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy