Interfejs użytkownika jest ważny

Wojciech Ząbecki, projektant użyteczności
Projektując systemy informatyczne dużo uwagi poświęcamy warstwie GUI, czyli interfejsowi użytkownika. Czy słusznie? Czy to takie istotne? Czy nie przeceniamy zanadto roli GUI, podczas gdy powinniśmy skierować naszą energię i zasoby na silnik rozwiązania, pomijając bądź marginalizując powyższą kwestię? Szczególnie w systemach wewnętrznych, gdzie użytkownik nie ma możliwości wyboru systemu, niezależnie od komfortu pracy i tak „będzie zmuszony” uczyć się, co gdzie jest i jak tego używać. Interfejs użytkownika jest ważny i w tym artykule postaram się przypomnieć dlaczego.

Na przestrzeni ostatnich lat sporo się zmieniło w kwestii projektowania aplikacji i systemów wewnętrznych. Nowe technologie, sprzęt, świadomość i wymagania użytkowników sprawiły, że niejako jesteśmy zmuszeni wytwarzać funkcjonalność „szytą na miarę”. Dodatkowo uświadomiliśmy sobie strumień korzyści wynikających z dostosowania narzędzi do potrzeb i sposobu pracy użytkowników,a poprzez zaangażowanie ich w ów proces dostosowywania – mamy pewność osiągnięcia rezultatu, który pozwoli nam uzyskać oczekiwane korzyści.

Cechy dobrej funkcjonalności

Nowoczesny system, w którym użytkownik ma komfortowo pracować przez kilka godzin dziennie powinien być czysty, spójny i prezentować dane niezbędne z punktu widzenia realizowanego biznesu. Dzięki temu użytkownik nie będzie błądził w poszukiwaniu informacji, czy akcji do wykonania, bo wszystko znajdzie w określonym miejscu, a podstawowy układ zostanie zachowany, niezależnie od procesu. Zastosowanie nowoczesnych platform technologicznych, na których budowane są systemy, znacznie ułatwia dbanie o ich spójność.

Bardzo ważną kwestią jest umiar treści i formy. Skoro użytkownik, na określonym etapie procesu, pewnych danych nie potrzebuje, nie ma sensu ich prezentować. Jeśli natomiast zajdzie potrzeba przedstawienia jakichś konkretnych danych, wtedy naszym obowiązkiem jest zapewnienie użytkownikowi łatwego dostępu do nich, choć niekoniecznie na głównej przestrzeni roboczej. Oczywiście z racji tego, że każdy biznes jest inny, znajdziemy szereg sytuacji, w których powyższe założenia zostaną świadomie złamane. I słusznie, bo założenia są tylko punktem wyjścia, a to kontekst użycia pokazuje, jakie rozwiązanie powinniśmy zastosować w danej sytuacji.

Umiar w formie rozumiemy jako przemyślany design. Każdy element wizualny, tj. kolor, czcionka, ikona, podkreślenie, tło jest informacją, dlatego nieprzemyślane stosowanie powyższych elementów utrudni odnajdywanie właściwych treści. W tej kwestii również pomaga platforma, na której budujemy system. W VSoft używamy naszej autorskiej platformy - VSoft archITekt, dzięki której mamy pełną kontrolę nad designem. Poza pakietem „dobrych wzorców”, dysponujemy mechanizmami zarządzania warstwą wizualną, dzięki czemu projektant może ją dowolnie konfigurować, a ewentualne zmiany wprowadzane są globalnie dla całego rozwiązania. Należy wspomnieć, że to, jakie informacje
zostaną określone jako istotne wynika z kontekstu i jest wynikiem warsztatów przeprowadzanych z użytkownikami.

Funkcjonalny i użyteczny projekt to nie tylko nowe, dopracowane stylistycznie i technicznie kontrolki. Oczywiście są one nieodzowne, ale równie ważny jest sposób, w jaki odzwierciedlamy proces biznesowy realizowany przez użytkownika. Niejednokrotnie optymalizacja samego biznesu potrafi bardzo usprawnić i ułatwić jego realizację, dlatego tak istotne jest połączenie prac nad interfejsem użytkownika z analizą i włączenie w ten proces użytkownika
systemu. Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco weryfikować trafność proponowanych rozwiązań.

Korzyści

Określmy zatem „strumień korzyści” płynących z funkcjonalnego interfejsu użytkownika. Pierwszą jest oszczędność czasu. Skoro użytkownik wszystkie niezbędne informacje ma pod ręką, to nie musi ich specjalnie wyszukiwać. Ergonomiczne i szybkie kontrolki pozwalają sprawniej ustawić datę, odfiltrować listę, uzupełnić rozbudowany formularz korzystając z „podpowiedzi”, rozpocząć dowolną czynność z bieżącego ekranu czy pozyskać dodatkowe informacje bez opuszczania kontekstu pracy. Dzięki temu oszczędzamy kolejne sekundy czy minuty, a efekt skali przekłada się ponownie na oszczędność czasu, który możemy lepiej spożytkować np. na obsługę większej ilości zleceń czy spraw, bądź koncentrację na innych czynnościach.

Kolejnym profitem jest minimalizowanie ryzyka popełnienia błędu. Dobry interfejs w wielu sytuacjach uniemożliwi działania niepożądane, a co najmniej poinformuje użytkownika w wyraźny sposób o następstwach ewentualnych działań, szczególnie w miejscach, gdzie wykonanie operacji niesie za sobą nieodwracalne zmiany procesowe. Nie sposób nie wspomnieć także o komforcie użytkownika, którego praca jest wspierana przez dobrze „skrojony” system, dzięki czemu pracuje on chętniej, więc i efektywniej.

W rozwiązaniach realizowanych przez firmę VSoft duży nacisk kładziemy na interfejs użytkownika, będący wynikiem prac projektanta użyteczności, analityka, grafika, ze szczególnym uwzględnieniem roli klienta – użytkownika rozwiązania. Takie podejście gwarantuje stworzenie systemu wspierającego biznes klienta, generując dla niego korzyść, a zadowolony klient to również nasza korzyść… I nie chodzi tu wyłącznie o satysfakcję.
Artykuł opisuje korzyści używania naszej autorskiej platformy VSoft archITekt.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy