VSoft dla ubezpieczeń - Paulina Pyś-Jachimowska

Paulina Pyś-Jachimowska, key account manager w VSoft SA
VSoft jako doświadczony partner wspierający rozwój wiodących instytucji finansowych, projektuje i wdraża nowoczesne rozwiązania informatyczne. W obszarze ubezpieczeń jesteśmy zarówno dostawcą zaawansowanych technologicznie systemów, jak i partnerem w projektowaniu procesów biznesowych wpierających towarzystwa ubezpieczeniowe, pośredników, multiagencje i agentów, a dzięki aplikacjom mobilnym i portalom internetowym, także klientów końcowych.

Współpracę z partnerem rozpoczynamy od rozmów, słuchamy, podpowiadamy. W zależności od oczekiwań i specyfiki działalności dostarczamy rozwiązania pudełkowe, gotowe do wdrożenia z dnia na dzień oraz dedykowane, tworzone ściśle na miarę zdefiniowanych potrzeb. Jakość systemów VSoft wyrażona jest zakresem funkcjonalnym, technologią i zdolnością dostosowania do indywidualnych wymagań klienta.

Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają zbudować przewagę konkurencyjną, ponieważ automatyzują procesy obsługi klientów umożliwiając agentom generowanie spersonalizowanych ofert przy minimum formalności, a także pomagają budować profesjonalny i innowacyjny wizerunek.

Wiodącą rolę odgrywają systemy zaawansowane zarówno pod względem technologicznym, jak i funkcjonalnym, które pozwalają nie tylko zautomatyzować kluczowe procesy (poprzez np. narzędzia skanowania kodów Aztec, danych z dokumentów tożsamości, elektronicznych baz danych), ale także zoptymalizować procesy decyzyjne w oparciu o duże ilości danych.
Jakie cechy decydują zatem o największej użyteczności i czym powinien charakteryzować się system informatyczny w ubezpieczeniach ?

Po pierwsze, stabilność i bezpieczeństwo. Autorska platforma technologiczna VSoft archITekt umożliwia sprawne budowanie niezawodnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Każdy zrealizowany przez nas projekt to dedykowany zespół specjalistów w obszarach biznesowych i technologicznych, gotowych na dynamiczny rozwój systemów i wsparcie techniczne na najwyższym poziomie.

Po drugie, wybór systemu powinien zostać poprzedzony zdefiniowaniem oczekiwań w kontekście specyfiki działalności i planów rozwojowych, a proces projektowania rozwiązań biznesowych już na wczesnym etapie powinien być ukierunkowany na potrzeby finalnego użytkownika. Co oznacza dla nas projektowanie zgodnie z podejściem zorientowanym na UX? Projektujemy rozwiązania tak, aby były maksymalnie użyteczne, funkcjonalne i łatwo dostępne, co pozwala klientom kupić ubezpieczenie w prosty i szybki sposób i otrzymać oferty, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Intuicyjne, ergonomiczne, wydajne i łatwe w obsłudze systemy, to także usprawnienie pracy i większe zaangażowanie pracowników.

Po trzecie, kompleksowość - jeden system, wiele możliwości. Platforma VSoft Insurance wspiera technologicznie pełny cykl życia produktu ubezpieczeniowego i obsługę procesów ubezpieczeniowych. Od zdefiniowania produktów, zamodelowania taryf i algorytmów prowizyjnych w silniku decyzyjno-obliczeniowym, poprzez moduł sprzedaży z oceną ryzyka ubezpieczeniowego. Moduł CRM oraz administrowania polisami i obsługi szkód, to lepsza organizacja pracy agenta, zarządzanie kontaktami z klientem i informacjami dotyczącymi kontrahentów i przedmiotów ubezpieczenia.

Także w kontekście współpracy z wieloma pośrednikami, wymagającej sprawnej komunikacji pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, agentem i klientem, tworzymy moduł rozliczeniowy, który pozwala na uporządkowanie i skuteczne zarządzanie prowizjami. A żeby budować strategię organizacji sieci sprzedaży - moduły raportów sprzedażowych i menadżerskich.


W dobie nowoczesnych technologii, klienci oczekują wielokanałowości i innowacyjnych rozwiązań. Wykorzystujemy wiele kanałów dystrybucji ubezpieczeń, nasze systemy integrują strony www z aplikacjami na urządzenia mobilne oraz maszyny wendingowe. Tworzymy internetowe i mobilne portale dla klientów końcowych oraz wirtualne portfele ubezpieczeń, umożliwiając naszym partnerom dywersyfikację źródeł pozyskiwania klientów oraz nowoczesność świadczenia usług.

Przewaga konkurencyjna firm ubezpieczeniowych zależy również od tempa dostosowywania się do zmian rynkowych, zmieniają są modele taryfikacyjne, regulacje formalno-prawne, co jest wyzwaniem dla infrastruktury informatycznej. Otwartość i elastyczność naszych rozwiązań umożliwia maksymalne skrócenie czasu reakcji na zmiany rynkowe. Monitorujemy, interpretujemy konieczne zmiany produktowe i prawne w kontekście technologii i wdrażamy je w nasze rozwiązania, dzięki czemu nasi partnerzy mogą skoncentrować się na realizowaniu swoich zadań. Dzięki modułowej budowie systemy VSoft umożliwiają szybką adaptację, dalszą rozbudowę oraz łatwość konfiguracji i parametryzacji rozwiązań technologicznych.

Technologia informatyczna jest jednym z kluczowych narzędzi decydującym o skuteczności oferowania i sprzedaży rozwiązań ubezpieczeniowych. Analizując zakres funkcjonalności w wyborze systemu informatycznego, istotne wydaje się postrzeganie go, jako inwestycji, która usprawni procesy biznesowe, podwyższy standardy obsługi klientów i podniesie efektywność oraz zaangażowanie pracowników i kontrahentów, a także zagwarantuje innowacyjny wizerunek. Natomiast w kontekście dostawcy rozwiązań IT kluczową rolę odgrywa doświadczenie wyrażone przeprowadzonymi projektami i potwierdzonymi referencjami, zespół projektowy oraz know-how w zakresie procesów i produktów ubezpieczeniowych.

Artykuł ukazał się w grudniowym wydaniu magazynu Alwis&Serwis (numer: 4(12))Artykuł opisuje wybrane możliwości naszej platformy do kompleksowej obsługi produktu ubezpieczeniowego VSoft Insurance Platform.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy