VSoft Collection - Innowacja w windykacji

Joanna Skawińska, analityk
Obsługa pełnego procesu windykacyjnego – począwszy od monitoringu, poprzez działania ugodowe, outsourcingu aż do windykacji sądowej, egzekucyjnej i sprzedaży należności – w jednej intuicyjnej platformie.

Branża windykacyjna stoi przed szeregiem wyzwań związanych z ultra szybkim rozwojem aplikacji oraz narzędzi informatycznych. Automatyzacja, robotyzacja, Big Data, zarządzanie portfelowe i modelowanie procesów są czynnikami znacząco wpływającymi na konieczność dostosowania systemów windykacyjnych do realiów rynkowych. Dodatkowej stymulacji dostarcza zmienność warunków do skutecznego zarządzania ryzykiem i portfelem kredytowym. PD, IBNR, IFRS – dla laika są to nazwy abstrakcyjne, ale dla kadry zarządzającej portfelem kredytowym B2C, czy B2B jest to codzienność w realizacji procesów biznesowych.

Potrzeba matką wynalazku
Wyzwania stojące przed branżą bankową, a w szczególności przed zespołami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem kredytowym, są wielowymiarowe i wymagają wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Odpowiedzią na rosnące potrzeby jest kompleksowe rozwiązanie VSoft Collection wspierające procesy prewindykacji, monitoringu należności, windykacji terenowej, inspekcji zabezpieczeń, weryfikacji klienta/zabezpieczeń, etap sądowo-egzekucyjny, współpracę z firmami zewnętrznymi i sprzedaż wierzytelności. Główną korzyścią z jego zastosowania jest elastyczność i szybkość w dopasowaniu procesów oraz ich kryteriów brzegowych do zmieniających się warunków rynkowych.

Idea fix
Myślą przewodnią motywującą nas w budowaniu i ciągłym rozwijaniu aplikacji jest zarówno chęć, jak i potrzeba dostarczania rozwiązań IT w oparciu o najlepsze praktyki.

Na etapie projektowania mamy na względzie cele biznesowe aplikacji, ale także komfort korzystania z narzędzi informatycznych przez wszystkich użytkowników – administratora, managera, konsultanta, pracownika terenowego. W naszym systemie każdy uczestnik procesu ma zapewnione wsparcie w realizacji codziennych zadań dzięki user-friendly interface. Responsywny panel akcji, możliwość dostosowania ekranów, szablony notatek czy profilowanie list odpowiadają na rynkową potrzebę budowania aplikacji w oparciu o UX.

Serce systemu
System zbudowany jest na autorskiej platformie VSoft archITekt, która zapewnia możliwość rozbudowy procesów biznesowych w trybie on-demand – budowanie algorytmów lub tabel decyzyjnych z wykorzystaniem łatwo dostępnych narzędzi jest w zasięgu ręki administratora biznesowego. Zastosowanie skalowalnej architektury naszego systemu opartego o sprawdzony moduł masowego przetwarzania procesów spełnia wymagania rynkowe dotyczące pojemności spraw (kilka milionów aktywnych spraw w procesach windykacyjnych) oraz zapewnia wysoką wydajność przetwarzania.

Funkcjonalność
Dodanie nowego szablonu pisma, SMS-a czy email-a i powiązanie go z logiką procesową lub wydruk w trybie real-time znacząco przyśpiesza realizację zadań i ułatwia pracę. Wielopoziomowe sterowanie uprawnieniami zapewnia kontrolę nad zadaniami oraz dostępem kluczowych funkcjonalności dla użytkowników. Wyróżnikiem naszego systemu jest możliwość prowadzenia procesów windykacyjnych z wykorzystaniem strategii champion-challenger w wielowymiarowych konfiguracjach. W tym celu wdrożyliśmy mechanizmy wersjonowania oraz losowego przydziału spraw do kampanii (obsługa zespołu call center windykacyjnego, firm windykacyjnych, próba kontrolna, akcje manualne).

Integracja
Integracja VSoft Collection z systemami dialerowymi w trybach predictive lub preview ułatwia pracę konsultantom zespołów call center i realnie wpływa na wzrost ich efektywności. W przypadku wykorzystania zewnętrznych firm windykacyjnych w prowadzeniu procesów, system pozwala na zarządzanie wieloma umowami z partnerami, różnymi wersjami cenników i rozliczanie współpracy w szybkim czasie. A jeśli model prowadzenia procesów windykacyjnych opiera się na indywidualnym przypisaniu portfeli do pracowników wewnętrznych zespołów operacyjnych, VSoft Collection kompleksowo pokrywa również takie zapotrzebowanie.

Możliwość zarządzania zadaniami i podgląd on-line na etapy ich realizacji z wykorzystaniem VSoft Team Dashboard odpowiada na potrzeby managerów zespołów/działów windykacji, aby na bieżąco śledzić stopień realizacji celów. Panel można również wykorzystać w celu budowania „ducha zespołu” i integrowania pracowników celem skutecznej realizacji KPI lub bieżącego informowania o zdarzeniach (wyjścia zespołowe, zmiana trybu pracy call center, kolejkowanie ruchu przychodzącego).

Modułowość
Mobilność, elastyczność, szybkość, użyteczność, dostępność – to określenia wyznaczające trendy w budowaniu rozwiązań informatycznych. Są to również określenia charakteryzujące nasze modułowe komponenty systemu VSoft Collection. Przykładowo aplikacja mobilna – VSoft Mobile Workforce – wspiera pracowników terenowych w realizacji codziennych obowiązków, efektywnym odzyskiwaniu należności i pozyskiwaniu informacji o dłużnikach. Oszczędność czasu, eliminacja zbędnej „papierologii”, czy natychmiastowe przesyłanie raportów z wizyt w terenie wraz z załącznikami to tylko niektóre korzyści z wdrożenia rozwiązania. Moduł wspierający komunikację z e-Sądem pozwala na przyspieszenie realizacji postępowania sądowo-egzekucyjnego i w efekcie skraca terminy składania niezbędnej dokumentacji w ramach procesów dochodzenia roszczeń.

Innowacja
VSoft Collection jest produktem wszechstronnym i dopasowanym do zmieniających się potrzeb biznesowych jednostek windykacyjnych, które mierzą się z koniecznością wpasowania w wymogi wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Automatyzacja i robotyzacja procesów operacyjnych wymusza na rynku bankowym poszukiwanie najlepszych systemów wspierających każdego użytkownika – człowieka oraz robota – w skutecznej realizacji celów biznesowych. Świadomi wyzwań stojących przed branżą bankową, możemy proponować nasz system VSoft Collection jako odpowiedź na ich potrzeby.

Artykuł ukazał się w marcowym wydaniu Gazety Bankowej w ramach przedstawienia rozwiązań biorących udział w konkursie HIT ROKU 2018  (wydanie nr 3/2018 (1203))Artykuł opisuje wybrane możliwości naszej platformy do efektywnej obsługi procesu windykacyjnego VSoft Collection.

W przypadku dodatkowych pytań

napisz do nas na podany adres mailowy