wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news

W związku z rozwojem VSoft Court Portal Connector (VCPC) o kalendarz odpytań pobieranie e-doręczeń z Portalu Internetowego Sądów Powszechnych będzie wstrzymane w weekendy i święta. Nowa funkcjonalność pozwala na taką konfigurację konektora, aby pobieranie informacji następowało z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pobranie e-doręczenia rozpoczyna bieg procesu sądowego, nawet jeśli odbywa się w ustawowy dzień wolny. Do tej pory stanowiło to spory problem i realnie skracało czas obsługi pism procesowych.

Nowa wersja VSoft Court Portal Connector pozwala pełnomocnikom pominąć wskazane dni w codziennym odpytaniu Portalu. Wówczas informacje o zdarzeniach na sprawie oraz pliki dokumentów konektor będzie pobierał w pierwszy kolejny możliwy dzień.

Skorzystaj z możliwości wydłużenia czasu obsługi pism procesowych!
VSoft Court Portal Connector (VCPC) jest rozwiązaniem dedykowanym do automatycznej obsługi komunikacji systemów prowadzących sprawy sądowe z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych (PISP).