wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news

Administratorzy Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych przygotowują się do zmian – realizacji docelowego modułu e-doręczeń. W nowym modelu pełnomocnik będzie otrzymywał doręczenie, które jest rozumiane jako przekazanie paczki dokumentów (odpowiednik koperty) do konkretnego pełnomocnika (adresata).

Planowane zmiany pozwolą na kompleksową obsługę e-doręczeń poprzez VSoft Court Portal Connector (VCPC)!

Trwają prace nad rozbudową VSoft Court Portal Connector, by mógł on realizować e-doręczenia nową metodą oraz przekazywać wszystkie niezbędne informacje o jego stanie do systemu klienta (data publikacji, data doręczenia, status doręczenia, itp.).

Realizowane zmiany w zakresie e-doręczeń oraz inne rozbudowy konektora obejmują:

  • Pobieranie tylko i wyłącznie dokumentów stanowiących e-doręczenie, czyli rozpoczynających bieg procesu sądowego oraz ważnych informacji o statusie e-doręczenia.
  • Automatyzację w zakresie funkcjonalności odpytywania Portalu, uwzględniającej listę wszystkich spraw pełnomocnika, do których ma dostęp.
  • Pobieranie dodatkowych informacji z Portalu poprzez rozszerzenie danych w plikach wynikowych.
  • Optymalizację w zakresie komunikacji produktu z Portalem.

VSoft Court Portal Connector może zostać zintegrowany z systemem klienta, a tym samym zautomatyzować i zdigitalizować realizowane procesy windykacyjne.
VSoft Court Portal Connector (VCPC) jest rozwiązaniem dedykowanym do automatycznej obsługi komunikacji systemów prowadzących sprawy sądowe z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych (PISP).