wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Plan na dalszy rozwój aplikacji to procedura, która towarzyszy niemal każdemu systemowi i systematycznie powinna być rozwijana wraz z rosnącymi potrzebami biznesu. Zespół VSoft Insurance Broker analizuje dynamicznie zmieniający się obszar ubezpieczeń i układa plan na kolejne wersje aplikacji. W ostatnim czasie miały miejsce aż dwie aktualizacje narzędzia!

Na jakie nowości mogą liczyć użytkownicy?

  • W aplikacji pojawiło się nowe powiadomienie automatyczne, informujące klientów o konieczności zgłoszenia obrotu do towarzystwa w ramach ubezpieczeń należności.
  • Stworzyliśmy nowy panel zarządzania powiadomieniami, który pozwoli użytkownikom dowiedzieć się na jakie adresy ma zostać wysłane/zostało wysłane powiadomienie, czego dotyczy, jaki ma status i czy w obecnych warunkach powiadomienie to zostanie wysłane. Użytkownik zostanie poinformowany o wszystkich wymaganych ustawieniach. Dodaliśmy także możliwość ręcznej zmiany daty w celu późniejszej wysyłki powiadomienia.
  • Kolejną nowością aplikacji VIB są trzy nowe, predefiniowane raporty: szkodowość, wykorzystanie limitów gwarancyjnych i zestawienie polis. Raporty będą łatwo dostępne, co znacząco skróci czas wyszukiwania informacji. Dane, tak jak w raportach udostępnianych użytkownikom do tej pory, będzie można eksportować do pliku Excel.
  • Dodatkowe pola w szczegółach szkody pozwolą na zarejestrowanie takich danych jak: wysokość rezerwy szkodowej, kwota wypłaconego odszkodowania oraz dodatkowych uwag. Wymienione pola dostępne będą również w raportach OData.
Każda aktualizacja aplikacji oparta jest na rozmowach z klientami naszego rozwiązania. Mamy nadzieję, że wprowadzane przez nas rozszerzenia przyczynią się do zwiększenia komfortu pracy z narzędziem VIB i ułatwią naszym użytkownikom codzienne wykonywanie obowiązków.

Więcej informacji o narzędziu znajdziesz na klikając TU.VSoft Insurance Broker przeznaczony jest dla pracowników oraz kadry zarządzającej kancelarii brokerskich i biur brokerskich. Aktywnie wspiera ich w codziennych czynnościach oraz pomaga w organizacji pracy.