wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Okres wakacji, nawet w czasie pandemii, to czas gdy nie zwalniamy, czego efektem jest udostępnienie VSoft Tax Reporting w chmurze publicznej Google Cloud. To rozwiązanie skierowane dla bankowości i finansów, wspierające obsługę procesów sprawozdawczości podatkowej w zakresie podatków PIT, CIT, VAT, CRS, FATCA oraz okołopodatkowej.

Po wytężonej pracy naszych specjalistów, VSoft Tax Reporting został skonteneryzowany przy użyciu sprawdzonych narzędzi, wykorzystując platformę uruchomieniową Google Kubernetes Engine. Zastosowanie jej pozwala w pełni na zarządzanie, automatyzację i skalowalność tak przygotowanego rozwiązania.

Otwieramy nowe możliwości przed naszymi klientami, którzy zamiast instalować rozwiązanie we własnej infrastrukturze mogą zrobić to w ramach infrastruktury Chmury Krajowej (OChK). Taki sposób instalacji przekłada się bezpośrednio na oszczędności finansowe, ale również wydajność i niezawodność rozwiązania oraz jego bezpieczeństwo, a przed wszystkim zwiększa innowacyjność całej organizacji. Niewątpliwą zaletą umieszczenia rozwiązania w chmurze jest zdecydowane skrócenie czasu udostępnienia rozwiązania naszym klientom, który został ograniczony do niezbędnego minimum.VSoft Tax Reporting automatyzuje cały proces sprawozdawczości podatkowej oraz skraca czas potrzebny na wytworzenie ostatecznych dokumentów podatkowych
VSoft Tax Reporting automatyzuje cały proces sprawozdawczości podatkowej oraz skraca czas potrzebny na wytworzenie ostatecznych dokumentów podatkowych