wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Przepisy dotyczące nowych zasad poboru podatku u źródła odroczone do końca roku. Pamiętaj jednak o obowiązku dochowania należytej staranności!

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami Ministra Finansów opublikowanymi w Dzienniku Ustaw w dniu 24 czerwca 2020 roku przepisy dotyczące szczególnych zasad poboru podatku u źródła (WHT) w CIT i PIT zostały z uwagi na ogłoszony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii odroczone do 31 grudnia 2020 roku. Jest to już trzecie odroczenie mechanizmów poboru WHT i dotyczy wyłącznie stosowania art. 26 ust 2e ustawy o CIT oraz art. 41 ust 12 ustawy o PIT. Nadal podmioty zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji oraz weryfikacji możliwości zastosowania preferencyjnych stawek WHT lub też zwolnień w celu dochowania należytej staranności.

Jak możemy pomóc?

VSoft w ramach produktu VSoft Tax Reporting umożliwia prowadzenie rejestru zwolnień oraz stawek preferencyjnych wraz z zaawansowanym mechanizmem weryfikacji poziomów ostrożnościowych WHT i badania przekroczeń progu 2 milionów złotych, po przekroczeniu którego należy zastosować stawki podstawowe.

Nasze narzędzie umożliwia zebranie danych z różnych Państwa systemów i generowanie na żądanie raportów zawierających wszelkie potrzebne dane, umożliwiających spełnienie obowiązku dochowania należytej staranności w podatku u źródła.

Proces pozyskiwania oraz weryfikacji tych danych jest prowadzony automatycznie, a wszelkie przekroczenia zdefiniowanych per klient progów ostrożnościowych powoduje wysłanie odpowiednich powiadomień do osób zaangażowanych w proces obsługi podatku WHT. Ma to niebagatelne znaczenie w tym trudnym okresie pandemii koronawirusa, gdzie informacje pomiędzy osobami zaangażowanymi w cały proces mogą nie być przekazywane w szybki sposób. Dodatkowo VSoft Tax Reporting umożliwia weryfikację na bieżąco każdego dochodu klientów pod kątem zastosowania odpowiedniego certyfikatu rezydencji oraz stawki podatku. System jest dostosowany i zoptymalizowany zarówno do obsługi pojedynczych transakcji jak również operacji masowych, gdzie wynik takich sprawdzeń w przypadku nieprawidłowości dostępny jest od razu na skrzynce mailowej osób zaangażowanych w proces.VSoft Tax Reporting to narzędzie zaprojektowane do kompleksowej obsługi wszystkich rodzajów zeznań podatkowych, które instytucje finansowe oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa zobligowane są wysyłać do Ministerstwa Finansów.