wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Wyzwania przychodzą czasem z niespodziewanej strony. Tak się też stało w przypadku realizacji rozwiązania dla jednego z naszych klientów z sektora finansów, przy realizacji systemu monitoringu należności. Spośród setek tysięcy spraw czekających na obsługę, mieliśmy wybrać grupę, która spełnia kryteria selekcji biznesowej. Warunków wyboru spraw jest bardzo wiele, mogą się zmieniać i są wzajemnie powiązane, a zadaniem jest żeby wybrana grupa była optymalna.

Z pomocą w realizacji tego wyzwania przyszły algorytmy genetyczne, które zastąpiły tradycyjne podejście do wyboru spraw na podstawie zdefiniowanych reguł biznesowych (logicznych).

Algorytmy genetyczne są rodzajem algorytmów heurystycznych czyli takich, które stosuje się w problemach obliczeniowych, dla których znalezienie optymalnego rozwiązania ma zbyt dużą złożoność obliczeniową lub nie jest to w ogóle możliwe.

Bazują na teorii ewolucji, która w kolejnych pokoleniach faworyzuje osobniki najlepiej dostosowane, tzn. te o najbardziej pożądanych cechach.

Jak to działa w naszym systemie?

Zaimplementowany algorytm, w każdym pokoleniu (w naszej sytuacji kolejnym grupowaniu spraw), za pomocą krzyżowania i mutacji genów, tworzy chromosomy i sprawdza w jakim stopniu spełniają one omówione wcześniej warunki. Jeżeli przy danej ilości spraw nie uda się odnaleźć zestawu spełniającego wszystkie warunki, to zmniejszana jest ilość spraw (wielkość chromosomu) i proces jest powtarzany. Jeżeli nie ma dostępnych takich spraw, aby grupa spełniła wszystkie zadane warunki – to algorytm genetyczny zaproponuje najlepsze z rozwiązań jakie znalazł, a system poinformuje o tym użytkownika. Na tej podstawie użytkownik podejmuje już decyzje biznesową i przekazuje wybrane sprawy do obsługi.

Dla nas motywujące jest to, że dostarczyliśmy biznesowi narzędzie, które umożliwia szybkie podejmowanie decyzji, spełnia postawione wymagania, a jednocześnie inspiruje się naturą i jej teorią ewolucji.Dostarczamy rozwiązania informatyczne przeznaczone do kompleksowej obsługi przeterminowanych należności, zbudowane w oparciu o nasze kompetencje i doświadczenia z wielu wdrożeń w instytucjach finansowych i firmach windykacyjnych.