wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Jeśli jesteś płatnikiem, który co roku w styczniu musi wystawić setki lub tysiące informacji PIT-8C swoim klientom, którzy osiągają w roku podatkowym dochody giełdowe uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i masz z tym problem -mamy dla Ciebie propozycję jego rozwiązania.

W naszym portfolio produktów posiadamy platformę VSoft Tax Reporting wspomagającą proces rozliczania podatkowego w zakresie między innymi podatków PIT, CIT, VAT, rent i emerytur zagranicznych, CRS, FATCA oraz innych informacji, deklaracji czy też sprawozdań.

Częścią tego rozwiązania jest dedykowany moduł obsługi deklaracji PIT-8C zoptymalizowany pod operacje masowe i umożliwiający:
  • import danych bezpośrednio z Twojego systemu transakcyjnego lub poprzez pliki wsadowe,
  • walidację oraz konsolidacje danych,
  • stworzenie deklaracji podatkowych i ich korekt w formacie PDF, plików xml wymaganych przez Ministerstwo Finansów, plików tekstowych lub Excel, możliwych do wykorzystania na potrzeby raportowe lub jako pliki dla drukarni, plików PDF podpisanych przy użyciu podpisu kwalifikowanego możliwych do wysłania poprzez komunikację elektroniczną lub umieszczenia w portalu klienta dla podatników – Twoich klientów,
  • obsługę podpisu elektronicznego przy użyciu autorskiego narzędzia VSoft Data Signer,
  • wysyłkę deklaracji na bramkę e-deklarację Ministerstwa Finansów lub w sposób masowy przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów,
  • dostęp on-line do danych klientów oraz ich rozliczeń poprzez przeglądarkę internetową przy użyciu nowoczesnego, zoptymalizowanego pod potrzeby UX i UI użytkowników GUI, zapewniającego m. in widoki 360 oraz dedykowane dashboardy.
System zapewnia również obsługę modułu danych adresowych zsynchronizowanych z danymi TERYT GUS, bazą kodów pocztowych Poczty Polskiej oraz bazą Urzędów Skarbowych wraz z ich zasięgami.

Wszelkie operacje są audytowalne, a dostęp do odpowiednich danych zapewnia moduł ról i uprawnień, co sprawia, że nasze narzędzie jest w pełni bezpieczne i spełnia wszystkie wymogi w przypadku kontroli regulatora.

Jeśli chcesz zobaczyć nasze narzędzie, umów się na prezentację on-line. Zapraszamy do kontaktu.Zobacz nasze rozwiązanie do sprawozdawczości podatkowej - VSoft Tax Reporting