wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza wzrost opłaty za złożenie pozwu do sądu zarówno w postepowaniu tradycyjnym jak i elektronicznym, zmiany dotyczą również postępowania EPU w przypadku wniesienia sprzeciwu lub braku podstaw do wydania nakazu zapłaty. Z tego powodu warto zwrócić uwagę na usprawnienie procesu odzyskiwania należności poprzez automatyczną komunikację z usługą sieciową e-sądu. Więcej o możliwościach rozwiązania VSoft e-Court Collection przedstawiamy w artykule "Jak zareagować na zmiany kosztów postępowania sądowego? Wykorzystać EPU."