wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Biała lista podatników VAT zaczyna działać od 1 września – MF udostępnia szczegóły nowej usługi

Ministerstwo Finansów potwierdziło gotowość udostępnienia od 1 września 2019 roku danych w ramach nowego wykazu podatników VAT, który łączy w sobie istniejące do tej pory wykazy podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi należytej staranności każdy podatnik VAT przed dokonaniem płatności na rzecz kontrahenta zewnętrznego będzie zobligowany do sprawdzenia go w nowym wykazie podatników VAT. Dokładniej, czy kontrahent ten jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer rachunku bankowego widniejący na fakturze jest przypisany do niego. Niedopełnienie tego obowiązku będzie wiązało się z sankcjami karno-skarbowymi, a faktury opłacone na numer rachunku bankowego inny niż wynikający z wykazu na dzień płatności będą kwestionowane przez urząd skarbowy i nie będą podlegały zwrotowi VAT.

Aby sprostać tym wymaganiom, istotne jest jak najszybsze wdrożenie w przedsiębiorstwie narzędzi automatycznie weryfikujących dane w nowej usłudze „Wykaz podatników VAT” Ministerstwa Finansów. Ważne jest także udokumentowanie tak przeprowadzonej weryfikacji, by móc ją wykazać w celach dowodowych. Dodatkowo narzędzie takie powinno umożliwiać masową weryfikację całych pakietów danych, jak na przykład plików JPK_VAT oraz nowych JPK_VDEK zastępujących deklaracje VAT-owskie.

Krajowa Administracja Skarbowa informowała, że do 22 sierpnia zostanie udostępnione środowisko testowe oraz specyfikacja dla interfejsu programistycznego API nowych usług, które umożliwią pobieranie danych o podatnikach VAT. Na start zostaną udostępnione dwie usługi:

  • metoda „Wyszukaj” („search”), która na podstawie takich parametrów jak numer NIP, numer REGON, fragment nazwy kontrahenta lub numer rachunku bankowego zwróci cały zakres danych o podatniku na podany w zapytaniu dzień (usługa umożliwi wyszukiwanie danych do 5 lat wstecz),
  • metoda „Sprawdź” („check”), uproszczona wersja metody „Wyszukaj”, która po wprowadzeniu NIP lub REGON, daty, której dotyczy sprawdzenie, oraz numeru rachunku zwróci odpowiedź „Tak” lub „Nie”. Będzie to informacja, czy dany rachunek bankowy był przypisany do sprawdzanego podmiotu.


Dodatkowo obie metody zwrócą tak zwany „elektroniczny klucz”. Będzie on jedynym potwierdzeniem wykonania zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę, na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę składania zapytania), który będzie musiał być zapisany w bazie danych i przechowywany w celach dowodowych. Elektroniczny klucz będzie więc potwierdzeniem analogicznym do już znanego w rozliczeniach np. PIT – Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

Niestety dostęp do nowego API będzie limitowany. Każdy podatnik będzie mógł w ciągu doby wystosować maksymalnie 10 zapytań obejmujących do 30 podmiotów w ramach jednego zapytania. Oczywiście istotą całego procesu jest podejście masowe, dlatego też MF zapewnia, że do 31 sierpnia 2019 poinformuje oficjalnie, kiedy zostanie udostępniony wykaz w postaci plikowej w formacie tekstowym, zawierający całą bazę podatników VAT aktualizowaną codziennie w dni robocze. Wykaz w tej formie będzie zawierał pary: numer NIP oraz numer rachunku bankowego, a dane będą zabezpieczone kryptograficznie, w taki sposób by jedynie posiadacz poprawnych danych z pary NIP-rachunek mógł zweryfikować jej istnienie w wykazie. Dane w ten sposób będzie można weryfikować na podstawie udostępnionego przez MF algorytmu. W tym podejściu bardzo istotną kwestią będzie konieczność posiadania narzędzi, które pobiorą takie dane i wykonają operacje techniczne w celu sprawdzenia ich w wykazie, a następnie zapiszą odpowiednie informacje do wykorzystania dowodowego.

Jak możemy pomóc?

W VSoft posiadamy szereg rozwiązań automatyzujących pracę instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw. Jednym z nich jest narzędzie integrujące się z Ministerstwem Finansów w celu pobrania danych z wykazu podatników VAT i sprawdzenie danych o kontrahencie (czy jest czynnym podatnikiem oraz czy numer rachunku bankowego jest poprawny), aby spełnić nowe wymogi dochowania należytej staranności. Więcej o rozwiązaniu VSoft Tax Reporting dowiesz się tutaj!

Grzegorz Sroka, architekt rozwiązań biznesowych w VSoftVSoft Tax Reporting to narzędzie zaprojektowane do kompleksowej obsługi wszystkich rodzajów zeznań podatkowych, które instytucje finansowe oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa zobligowane są wysyłać do Ministerstwa Finansów.