wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news

Boty, czyli o „robotach” w kontekście windykacji.

Boty to nowoczesne programy, pisane z myślą o szybkim i stałym wykonywaniu określonych, powtarzalnych czynności przez maszynę na polecenie człowieka. Wykorzystywana w nich sztuczna inteligencja napędza i decyduje o kierunku rozwoju podjętych akcji. Boty to, krótko mówiąc, „wirtualne roboty”. Ich wyspecjalizowane formy to np. chatboty, które służą do werbalnej komunikacji on-line pomiędzy człowiekiem a systemem. Chatboty chętnie używane są w masowej obsłudze klienta – w turystyce pomagają przy wyborze odpowiedniego środka lokomocji i odpowiadają na powtarzalne pytania podróżnych, w usługach medycznych usprawniają kontakt pacjenta z przychodnią czy gabinetem lekarskim, w obszarze finansów np. wspierają klientów korzystających z bankowości internetowej.

W jakim więc wymiarze sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w windykowaniu należności?

Boty w polskiej windykacji pierwsze kroki mają już za sobą i coraz śmielej wkraczają w jej codzienność. Najszybciej, co zrozumiałe, w zakresie obsługi klienta (chatboty), gdzie znajdują zastosowanie zarówno przy wczesnej windykacji, jak i na jej późniejszym etapie. Wirtualni konsultanci wykonują i odbierają połączenia telefoniczne, informują o kwocie zadłużenia, przyjmują deklarację spłaty, ustalają termin spłaty czy jej formę, pomagają w zebraniu danych statystycznych na temat powodów niepłacenia należności. Wyręczają tym samym konsultantów w prostych i powtarzalnych pracach, skracają czas nawiązania kontaktu pomiędzy klientem a bankiem.

Co więcej, roboty nie pracują tylko jako wirtualni konsultanci. Poprawiają one skuteczność windykowania również w pracach biurowych, dotyczących procesu monitoringu i ściągania należności od nierzetelnych odbiorców. Działając według zaprogramowanych kryteriów, boty mogą prowadzić nadzór nad procesem opłacania faktur, segregować je na grupy na podstawie określonych parametrów, generować maile informacyjne do klientów, którzy zalegają z płatnościami czy sporządzać zestawienia z przeprowadzonych działań.

Czy boty mają na celu wyręczyć pracownika?

Biurowe roboty zostały zaprojektowane tak, aby pracować wydajniej niż człowiek i wyręczać go w prostych, powtarzalnych zadaniach, zostawiając mu działania wymagające uwagi i wiedzy. Przed botami więc jeszcze sporo wyzwań, które jednak w świetle błyskawicznego postępu technologicznego i zmiany pokoleniowej, wydają się być naprawdę osiągalne.

Ale czy boty zastąpią kiedyś aplikacje, a chatboty człowieka?

W przypadku działań wymagających kreatywnego myślenia nie nastąpi to szybko. W przypadku powtarzalnych procesów możliwych do opisania - dzieje się to już teraz. Przykładem są wdrożenia botów u operatorów telefonicznych oraz w bankach. Wirtualnych doradców możemy spotkać już np. w Alior Banku, ING Banku, mBanku. Rozwiązania VSoft są już gotowe do wykorzystania AI do podejmowania decyzji i automatyzacji procesów. Więcej o naszych narzędziach wspierających działania windykacyjne dowiesz się tutaj.

Agata Zapała, specjalista ds. jakości w VSoftDostarczamy rozwiązania informatyczne przeznaczone do kompleksowej obsługi przeterminowanych należności, zbudowane w oparciu o nasze kompetencje i doświadczenia z wielu wdrożeń w instytucjach finansowych i firmach windykacyjnych.