wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
24 maja Prezydent podpisał ustawę o „zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług” wprowadzającą nowy wykaz podatników VAT, tzw. „białą listę podatników VAT”. Lista ta umożliwi przedsiębiorcom weryfikację swoich kontrahentów (będzie zawierała informacje o podatnikach czynnych, wykreślonych z rejestru oraz przywróconych do niego), a dostęp do tych informacji będzie bezpłatny. Dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców Wprowadzenie białej listy podatników VAT ma na celu ułatwienie procesu weryfikacji kontrahentów, ale dodatkowo wiąże się również z obowiązkami, które spadają na barki przedsiębiorstw. Rejestr ten już od 1 września 2019 roku będzie podstawowym źródłem informacji potrzebnych do dopełnienia obowiązku udokumentowania należytej staranności w wyborze kontrahenta dla celów VAT. Dodatkowo rejestr zawierać będzie również dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych podatników VAT. Skutkować to będzie koniecznością każdorazowego sprawdzenia, czy numer rachunku bankowego zgadza się z danymi opublikowanymi na białej liście podatników. Do wejścia ustawy w życie zostało niewiele czasu, więc już teraz należy dostosować swoją organizację, a w większości – rozwiązania informatyczne do tych zmian, gdyż niespełnienie obowiązków będzie skutkowało nałożeniem sankcji karno-skarbowych.

Doświadczenie pracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi pozwoliło nam zaprojektować narzędzie odpowiadające na to i podobne wyzwania w przestrzeni podatków i sprawozdań obligatoryjnych.

VSoft Tax Reporting kompleksowo obsługuje wszystkie rodzaje zeznań podatkowych, które instytucje finansowe i inne przedsiębiorstwa zobligowane są wysyłać do Ministerstwa Finansów. Dotyczy to zarówno tych sprawozdań, w których instytucja jest płatnikiem podatku PIT lub podatku dochodowego od osób prawnych, jak i takich, gdzie instytucja nie pełni funkcji płatnika podatku (CIT, VAT itp.). Rozwiązanie zapewnia ponadto obsługę podatków lokalnych i miejscowych, których adresatem są poszczególne organy administracji samorządowej.

Dowiedz się więcej o VSoft Tax Reporting lub skontaktuj się z nami mailowo: sprawozdawczosc@vsoft.pl!

Grzegorz Sroka, architekt rozwiązań biznesowych w VSoft

Informacje źródłowe:
https://www.rp.pl/VAT/305159995-Biala-lista-podatnikow-VAT-juz-od-wrzesnia.html
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1411893,biala-lista-podatnikow-vat.htmlZobacz nasze rozwiązanie do sprawozdawczości podatkowej - VSoft Tax Reporting