wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news

Perspektywa technologiczna w obszarze windykacyjnym.

Wyścig wśród rozwiązań technologicznych, które zapewniają usprawnienie i automatyzacje procesów, trwa nieprzerwanie. W jakie systemy należy więc zainwestować? Jak podaje Gartner, najbardziej rozwojowe technologie w obszarze windykacji na najbliższe lata to m.in. funkcjonalność analizy danych, automatyzacja procesów windykacyjnych oraz portale samoobsługowe dla dłużnika.

Analiza danych jest bardzo ważnym elementem wielu etapów procesów windykacyjnych. Skupia się na zbudowaniu pełnego obrazu klienta i zrozumieniu jego zachowań na bazie danych z własnych i zewnętrznych źródeł.

Automatyzacja procesów windykacyjnych to kolejne zagadnienie, nad którego rozwojem warto się pochylić. Wiąże się ona z szybszą i dokładniejszą obsługą spraw zarówno na wczesnym (np. komunikacja z klientem za pomocą botów) i późniejszym etapie (np. integracja z e-sądem).

Według firmy Gartner wśród technologii, które są szczególnie perspektywiczne, znajdują się również portale samoobsługowe dla klienta, który jest dłużnikiem. Pozwalają one na samodzielną komunikację klienta z wierzycielem poprzez najbardziej preferowany kanał. Portale te mają umożliwić klientowi realizację samodzielnych zadań, takich jak: podanie powodu braku spłaty, zadeklarowanie terminu spłaty, przystąpienie do restrukturyzacji zadłużenia czy umożliwienie jego ewentualnego refinansowania. Dzięki temu wierzyciel otrzymuje aktualne informacje o zachowaniach klienta i jego gotowości do współpracy.

Wymienione wyżej technologie to tylko przykłady możliwego rozwoju. W obszarze windykacyjnym pozostaje jeszcze wiele innych elementów, które również wymagają ciągłego doskonalenia, by sprostać wymaganiom stawianym przez klienta.

Mirosław Wnuk, Dyrektor Rozwoju Obszaru Windykacji VSoft SA

Źródło: Raport LOAN COLLECTIONS SYSTEMS firmy CEB Inc.Rozwiązania informatyczne przeznaczone do kompleksowej obsługi przeterminowanych należności
Dostarczamy rozwiązania informatyczne przeznaczone do kompleksowej obsługi przeterminowanych należności, zbudowane w oparciu o nasze kompetencje i doświadczenia z wielu wdrożeń w instytucjach finansowych i firmach windykacyjnych