wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news

Decydujesz się na wdrożenie rozwiązania IT? Nie lekceważ Analityka!

(ten artykuł jest kontynuacją poprzedniego artykułu dotyczącego analizy biznesowej. Możesz do niego wrócić w każdej chwili tutaj: Narzędzia IT jak garnitur)

Z analitykiem jest trochę jak z krawcem – szyć umie każdy, jednak czy zdecydujemy się zamówić wymyślną suknię balową u krawca, który zajmuje się przede wszystkim szyciem męskich garniturów?

Czasami w dyskusjach pada pytanie, czy na pewno konieczne jest, żeby analityk znał dziedzinę biznesową, w której realizowany jest projekt wdrożeniowy. Teoretycznie rzecz ujmując – analityk wcale nie musi znać branży, ma przecież wystarczający warsztat, żeby poddać analizie dowolny problem. Nasuwa się jednak drugie pytanie – czy to się opłaca? Analityk posiadający wiedzę biznesową z danego obszaru może szybko i skutecznie pomóc zoptymalizować pracę klienta i jego procesy. Śledzi bowiem na bieżąco to, co się dzieje na danym rynku, zna trendy i zmiany legislacyjne dotykające dziedziny biznesowej. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu może wnieść rozwiązania, które zna, które się sprawdziły, może być doradcą i konsultantem. Analityk, który nie zna branży, musi się jej dopiero nauczyć, co powoduje, że proces analizy trwa dłużej, jest bardziej kosztowny i niekoniecznie efektywny. Wymaga znacznie większego zaangażowania po stronie klienta, który musi analitykowi wszystko elementarnie wytłumaczyć. Brak wiedzy specjalistycznej u analityka może również powodować liczne nieporozumienia na linii analityk-klient choćby ze względu na specyficzne słownictwo czy użycie pojęć w danej branży.

Jakość analizy jest bardzo trudno mierzalna, dlatego rzadko się o niej mówi, a błędy lub braki analizy są jednym z powodów przekraczania przez projekty budżetu i terminów. Warto zatem upewnić się, że analityk przydzielony do projektu podejdzie do niego z profesjonalizmem i zaangażowaniem.

Kliencie, jesteś niezbędny podczas analizy!

Analityk będący specjalistą w danej dziedzinie biznesowej jest czynnikiem znacznie zmniejszającym ryzyko niepowodzenia projektu, ale niestety nie jest gwarantem jego stuprocentowego sukcesu. Analityk musi mieć aktywnych, zaangażowanych w projekt partnerów do współpracy po stronie klienta (zamawiającego, użytkownika) – jeśli nie ma od kogo uzyskać rzetelnych informacji albo kogo obserwować w aktualnym środowisku, nie będzie mógł zidentyfikować problemów i zaprojektować optymalnego rozwiązania. Jest to jeden z kluczowych czynników sukcesu całego przedsięwzięcia. Warto tu podkreślić, że nawet w jednej branży każdy podmiot ma swoją specyfikę działania. Patrząc z drugiej strony – we współpracy z analitykiem klient nie powinien narzucać gotowych rozwiązań, ale komunikować potrzebę. Jeśli tego nie robi, niejednokrotnie blokuje sobie drogę do otrzymania optymalnego rozwiązania problemu, ponieważ myśli szablonami swoich dotychczasowych działań i zamyka się na świeże, ale sprawdzone pomysły z zewnętrz.

Dziś nie tylko analitycy, ale całe firmy IT powinny się specjalizować w dostarczaniu oprogramowania dla konkretnych branż. Software house, który produkuje wszystko, najpewniej nie dostarczy najbardziej optymalnych rozwiązań, gdyż jego uwaga jest rozproszona. Analityk-specjalista to początek procesu, na dalszych etapach pojawiają się programiści i testerzy. Im większą mają wiedzę biznesową z danego obszaru, tym łatwiej im wyprodukować oprogramowanie, które realnie zaspokoi potrzeby klienta.

Warto w tym miejscu zauważyć, że rynek wymaga dziś tworzenia wysokiej klasy produktów, które mają zamodelowane we wzorcowy, sprawdzony sposób liczne funkcjonalności i procesy biznesowe, które w krótkim czasie można dostosować do specyficznych potrzeb klienta. Budowanie od podstaw bardzo podobnych rozwiązań dedykowanych jest przy dzisiejszej dostępności specjalistów IT marnotrawstwem czasu i pieniędzy, a także hamowaniem postępu. Dla klientów korzystniejsze jest stałe rozwijanie i doskonalenie produktów przez dostawców niż okazjonalne tworzenie przez nich różnorodnych systemów dedykowanych, których późniejsze utrzymanie mocno obciąża budżet klienta.

Zebranie wiedzy, doświadczenia i zespołu, który potrafi zbudować optymalne, przygotowane pod daną branżę rozwiązania wymaga sporo czasu i zasobów. Przykładami takich narzędzi są propozycje firmy VSoft, która od ponad 20 lat działa jako wyspecjalizowany dostawca rozwiązań IT. W szerokim wachlarzu rozwiązań dla finansów są także te dedykowane branży ubezpieczeniowej: VSoft Insurance Platform (przeznaczony dla agentów ubezpieczeniowych) czy VSoft Insurance Broker (przygotowany dla brokerów ubezpieczeniowych). Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas: ubezpieczenia@vsoft.pl

Agnieszka Kruszyna, analityk VSoft

Jacek Dymczak, dyrektor rozwoju obszaru ubezpieczeń VSoft