wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Strategia produktowa „off-the-shelf” na przykładzie VSoft Credit

Od ponad 20 lat wspieramy swoimi rozwiązaniami rozwój firm, przede wszystkim tych z szeroko rozumianej branży finansowej. Doświadczenie wieloletniej współpracy z bankami, skokami czy z towarzystwami ubezpieczeniowymi pozwoliło nam wypracować optymalny sposób wprowadzania i wdrażania nowych rozwiązań.

Widać to wyraźnie na przykładzie sektora kredytów, gdzie – dzięki znajomości branży i wdrożeniom dla największych polskich instytucji finansowych – wyselekcjonowaliśmy części wspólne różnych systemów kredytowych. Stworzyliśmy w ten sposób produkt VSoft Credit, który jest fundamentem każdego nowo wdrażanego przez nas rozwiązania w obszarze kredytów. Elementy takie jak: kartoteka klienta w widoku 360, kalendarz i harmonogramowanie zadań, panel użytkownika, komunikaty administracyjne, wiadomości, moduł dokumentów czy obsługa zgód stanowią trzon funkcjonalności niezbędnych dla każdej instytucji kredytowej. Do tak przygotowanej bazy dokładamy dalsze moduły, zaprojektowane już specjalnie pod wymagania klienta. Co, na przykład? Specyficzne dla każdej instytucji są zawsze karty scoringowe, modele ratingowe, szczegóły przebiegu procesów wniosku i dyspozycji czy algorytmy monitoringowe i windykacyjne.

Opisane podejście doprowadziło do powstania kolejnych produktów dostępnych „off-the-shelf”, czyli gotowych do użycia przez klienta niemal od razu (proces adaptacji do potrzeb klienta uległ znacznemu skróceniu). Stworzyliśmy szereg konektorów do zewnętrznych źródeł informacji o klientach: BIK dla klientów indywidualnych, BIK dla przedsiębiorstw, KRD, ERIF, InfoVeriti, CEIDG+REGON (tzw. Nowe Firmy), MSiG, NBP (tzw. Kursy Walut NBP). Rozwiązania te już teraz są dołączane do głównego systemu jako dodatkowe, gotowe moduły, znacznie rozszerzające jego możliwości.

Podejście produktowe minimalizuje nie tylko koszty oraz czas samej implementacji i wdrożenia, ale również ogranicza koszty analizy, która może być prowadzona w podejściu Fit-Gap. Taka analiza sprowadza się do przeprowadzenia z klientem uzgodnień w zakresie dostosowania produktu do jego specyficznych wymagań przy założeniu niezmienności części bazowej.

Doświadczenie, zebrany know-how i ekspercka wiedza pozwalają nam świadczyć usługi konsultingowe, które stanowią dla naszych klientów istotną wartość dodaną. Wobec mnogości dostawców zewnętrznych informacji o kredytobiorcach holistyczne podejście i jedno, kompleksowe rozwiązanie może okazać się dla instytucji dużym ułatwieniem i szansą na optymalizację pracy.

Więcej o VSoft Credit dowiesz się tutaj: https://www.vsoft.pl/vsoft-credit/

Informacje o naszych konektorach dostępne są na stronie: https://www.vsoft.pl/komunikacja-z-zewnetrznymi-bazami-informacyjnymi/

Mateusz Masłowski, analityk Pionu Rozwoju Obszaru Bankowości