wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Upadłość konsumencka kołem ratunkowym w spirali zadłużenia?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla konsumentów, czyli osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymaganych zobowiązań pieniężnych – np. nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz na spłatę pożyczki.

Do niedawana postępowanie upadłościowe mogło być wszczynane tylko i wyłącznie na wniosek dłużnika spełniającego kilka kryteriów prawnych, m.in. będącego osobą fizyczną, która od minimum roku nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej. Od stycznia 2016 roku wniosek o upadłość konsumencką może złożyć również wierzyciel oraz dłużnik do niedawna prowadzący działalność.

Ten przepis oraz inne korzystne dla dłużników zmiany w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego spowodowały, że liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wzrosła lawinowo.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może okazać się dobrym rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w skrajnej sytuacji finansowej. Ma ono kilka zasadniczych zalet: zawieszenie postępowań windykacyjnych, egzekucyjnych i sądowych o zapłatę oraz wykreślenie z rejestrów: Krajowy Rejestr Sądowy, BIG, wyjście z szarej strefy. Nie mniej ważny jest psychologiczny aspekt takiego wyboru, czyli zakończenie niezwykle stresującej sytuacji i odzyskanie poczucia stabilności.

Upadłość konsumencka jest też wyzwaniem dla wierzycieli, którzy muszą odpowiednio zareagować na taką sytuację w procesie windykacji. Dla tych wierzycieli, którzy mają dużą liczbę klientów, wsparciem powinien być odpowiedni system informatyczny. Taki system powinien reagować na informację o ogłoszonej upadłości, poprzez automatyczne i masowe działania takie jak: zatrzymanie wszystkich akcji windykacyjnych i uruchomienie monitoringu upadłości (takie możliwości oferuje, na przykład, VSoft Collection).

Warto zaznaczyć, że są na horyzoncie zmiany w prawie upadłościowym, gdzie jedną z propozycji jest objęcie upadłością konsumencką również dłużnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Więcej informacji o upadłości konsumenckiej znajduje się w artykule:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Liczba-bankructw-osob-fizycznych-wciaz-rosnie-7595508.html

Ewa Misiak, analityk Pionu Rozwoju Obszaru Windykacji